" เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast " อ่าน 2,043

" เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast "

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม 
 เอกสารส่วนหนึ่งของการอบรม

"การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 4"
 


รายละเอียดเอกสาร......

 TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)