ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น อ่าน 2,617

ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น

โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป


 


รูปเนื้อหารายการนี้


คัดมาจากเอกสาร .... หนังสือการอบรม การออกแบบอาคารสูง



STD051 : การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10

[ 15 - 16 ตุลาคม 2559 ]


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)