VDO การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1 อ่าน 1,695

VDO การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1

อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ + สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(ดูแบบ Playlist / คลิกเลือกช่วงจาก Playlist ใน VDO ตรงแถบล่าง)

 

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้ (คลิกดูรายละเอียดของการอบรม)

อบรมอบรมวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2554 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2554
 
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

CEM005 - การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1  [ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ]

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้

 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)