เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพดิน - การปรับปรุงดินในงานทางหลวง" อ่าน 4,286

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพดิน - การปรับปรุงดินในงานทางหลวง"

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541 ณ ห้องจำรัสฉายะพงศ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 


ดาวน์โหลด PDF +  เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่ (Gooshared.com)

 
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้ (คลิกโหลดเพื่อโหลดเอกสารทั้งเล่ม)

--------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลด PDF +  เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่ (Gooshared.com)

 
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)