สมการ + ตาราง Excel สำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ ในการออกแบบแผ่นพื้น ค.ส.ล. อ่าน 6,175

สมการ + ตาราง Excel สำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ ในการออกแบบแผ่นพื้น ...

จากตารางค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ สำหรับใช้ในการออกแบบแผ่นพื้น ค.ส.ล. ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. วิธีที่ 2

โดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


ดาวน์โหลด PDF + Excel เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


รูปเนื้อหารายการนี้ดาวน์โหลด PDF + Excel เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)