เอกสารการอบรม " การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง – พ.ศ.2535 ฉบับ รวมเล่มครบถ้วน " อ่าน 7,887

เอกสารการอบรม " การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง – พ.ศ.2535 ฉบับ รวมเล่มครบถ้วน "

"หัวข้ออบรม Building Design"

จากเอกสารอบรมทั้งหมดเรื่อง "การออกแบบอาคารสูง ของ ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาฯ"

คณาจารย์จาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2535)

นำมาโดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

สมาชิกกลุ่ม Ebook

 


วิทยากร (เมื่อปี พ.ศ.2535) โดย

1. ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
2. ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
3. ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
4. รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
5. รศ.ดร.สุธรรม สุริยะมงคล
6. ผศ.ดร.เริงเดชา รัชตโพธิ์
7. รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม

หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----------------------------------------

นำมาโดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

 ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้

... เนื่องจากไฟล์ขนาดใหญ่ ประมาณ 76 MB ต้องใช้เวลาครับ ...ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


 วิเคราะห์โครงสร้าง

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)