ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวและความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย) อ่าน 4,024

ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวและความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย)

เอกสารการบรรยาย "เทคโนโลยีการเสริมกำลัง โครงสร้างอาคาร เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว"

โดย ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

เผยแพร่โดย คุณ Terin Neao


สมาชิกกลุ่ม Ebook

 


 หมายเหตุ : จาก คุณ Terin Neao

 เอกสารการบรรยาย "เทคโนโลยีการเสริมกำลัง โครงสร้างอาคาร เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว " (Seismic Retrofitting Technology)


1-4 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่
 ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)