เอกสารการสอน " Foundation Engineering – ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ " อ่าน 6,130

เอกสารการสอน " Foundation Engineering – ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ "

"วิศวกรรมฐานราก"

โดย ศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์

เผยแพร่โดย คุณ Kasiphon Kurojjanawong


สมาชิกกลุ่ม Ebook

 


มายเหตุ : จาก คุณ Kasiphon Kurojjanawong

ผศ.ดร. สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ (Sc.D, MIT)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) ชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลคเชอร์ ของ อ.สุรฉัตร สอน ชั้น ปริญญาตรี เมื่อสักเกือบ 20 ปีที่แล้ว ท่านเกษียร ไปหลายปี แล้ว และ เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 1-2 ปีที่แล้วด้วย ผมเลยเอามาเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานแล้วกัน

ถ้าใครรู้จักทฤษฏี SHANSEP (Stress History And Normalized Soil Engineering Properties) อันลือของ Prof. Charles, C. Ladd จาก MIT
ก็ต้องบอกว่า ดร.สุรฉัตร ถือเป็นผู้ร่วมประวัติศาสตร์ในช่วงพัฒนาทฤษฏีนี้ที่ MIT เลย
เพราะอยู่ในช่วงที่แกเรียนที่นั่นพอดี ถือเป็นสายตรงมาจาก Prof. C.C. Ladd กับ Prof. T.W. Lambe ที่ MIT ใครเรียนกับแกจะรู้ว่า แกอธิบายเรื่องนี้ได้ลึกซึ้ง แบบหาตัวจับยากเลยทีเดียว

 ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


--------------------------------------------------ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


 

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)