เอกสาร "หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท ฉบับ พ.ศ. 2555" อ่าน 6,374

เอกสาร "หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท ฉบับ พ.ศ. 2555"

เผยแพร่เพื่อการศึกษา และเป็นวิทยาทาน

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท ฉบับ พ.ศ. 2555 ตามกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 จัดทำโดย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

เครดิตไฟล์ : 1.กรุงเทพมหานคร  2.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  3.สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  4. สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร


 

รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้ (ส่วนหนึ่ง)ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)