เอกสาร " การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว " อ่าน 4,916

เอกสาร " การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว "

โดย รศ.ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันเหล็กฯ

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 รูปตัวอย่างเนื้อหาดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)


 

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)