รายการคำนวณ Sheetpiling และขั้นตอนก่อสร้างฐานราก + ชั้นใต้ดิน อาคารสยามินทร์ รพ.ศิริราช อ่าน 12,520

เอกสาร " รายการคำนวณ Sheetpiling และขั้นตอนก่อสร้างฐานราก + ชั้นใต้ดิน อาคารสยามินทร์ รพ.ศิริราช "

โดย อ.ประสงค์ ธาราไชย + อ.สุรพล กัมพลพันธ์ + อ.พิบูล บุญส่ง

 

กลุ่มรายการคำนวณ by TumCivil.com | เข้ากลุ่ม หรือ ร่วมแบ่งปันรายการคำนวณที่นี่


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการคำนวณนี้ได้ที่นี่
 อ.พิบูล บุญส่ง " ทำไว้เมื่อ ม.ค 2530 คำนวณด้วยมือ มีประยุกติ์ใช้โปรแกรม ช่วยบ้างเช่น Mfeap 1 (รุ่นแรก Run บน DOS) และ spreadsheet Lotus 123 (ยังไม่มี Excel) เป็นยุคแรกๆ ที่ ใช้ sheet piles ในงานขุดฐานรากและชั้นใต้ดิน ของอาคารขนาดใหญ่ สมัยนี้ไม่ต้องคำนวณด้วยมือแล้ว มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช้มากมาย ขอให้ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องก็แล้วกัน "


รูปตัวอย่างแสดงรายการคำนวณ (ส่วนหนึ่ง) ......สามารถโหลดได้ตามลิงค์ข้างบน

...........................

รูปตัวอย่างแสดงรายการคำนวณ (ส่วนหนึ่ง) ......สามารถโหลดได้ตามลิงค์ข้างบน


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการคำนวณนี้ได้ที่นี่


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)