คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM | Strength Design Method อ่าน 87,557


คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM | Strength Design Method

 

นำมาเผยแพร่ เพื่อการศึกษา และเพื่อวิศวกร นิสิต นักศึกษาคนไทย 

 

โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

on  TumCivil.com | www.tumcivil.com

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก SDM
 


สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เป็นเล่ม อย่างดี ปกแข็ง แบบ Textbook ได้ที่นี่ (สวยงาม น่าสะสม คุ้มถ้าจะลงทุน)
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 

หนังสือ "การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM" แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช  สำหรับรูปเล่มแบบปกแข็ง อย่างดี เพื่อการศึกษา ทางเราเตรียมไว้เพื่อบริจาคสถานศึกษา 

การให้มีกติกาดังนี้

1. ต้องเขียนหนังสือมาขอเป็นลายลักษณ์อักษร ที่  [email protected]
2. ต้องถ่ายรูปหนังสือให้ด้วยเวลาหนังสือไปอยู่ที่ห้องสมุดที่สถานศึกษานั้น

หมายเหตุ - ถ้าโหลดไม่ได้หรือส่งสัยอย่างไร โทรมาที่ 089-4990739 คุณตั้ม @TumCivil.com
 

 C0 Cover & TOC.pdf (Download)
คำอธิบาย : บทนำ สารบัญ
 C1 Reinforced Concrete.pdf (Download)
คำอธิบาย : 1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
 C2 Design Method.pdf (Download)
คำอธิบาย : 2. ข้อกำหนด น้ำหนักบรรทุก และวิธีการออกแบบ
 C3 Bending.pdf (Download)
คำอธิบาย : 3. การดัดในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 C4 TBeam.pdf (Download)
คำอธิบาย : 4. คานรูปตัว T
 C5 Shear.pdf (Download)
คำอธิบาย : 5. แรงเฉือนและแรงดึงทแยง
 C6 Slab.pdf (Download)
คำอธิบาย : 6. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 C7 Stair.pdf (Download)
คำอธิบาย : 7. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 C8 Bond.pdf (Download)
คำอธิบาย : 8. แรงยึดเหนี่ยว
 C9 Torsion.pdf (Download)
คำอธิบาย : 9. การบิด
 C10 Service.pdf (Download)
คำอธิบาย : 10. สภาวะการใช้งาน
 C11 Column.pdf (Download)
คำอธิบาย : 11. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 C12 Axial_Bending.pdf (Download)
คำอธิบาย : 12. เสารับแรงอัดและการดัด
 C13 Footing.pdf (Download)
คำอธิบาย : 13. ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
 C14 PileCap.pdf (Download)
คำอธิบาย : 14. ฐานรากเสาเข็ม
 C15 Rcapdx_a.pdf (Download)
คำอธิบาย : 15. ภาคผนวก ก : ตารางช่วยออกแบบ
 C16 Rcapdx_b.pdf (Download)
คำอธิบาย : 16. ภาคผนวก ข : แผนภูมิและสูตรสำหรับคานแบบต่างๆ
 C17 Raapdx_c.pdf (Download)
คำอธิบาย : 17. ภาคผนวก ค : ตัวอย่างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร + ดูบล๊อกของผู้เขียนรายการนี้ได้ที่นี่


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 

 


สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เป็นเล่ม อย่างดี ปกแข็ง แบบ Textbook ได้ที่นี่ (สวยงาม น่าสะสม คุ้มถ้าจะลงทุน)
 

 


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)