VDO + เอกสาร การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรอาชีพในโลกยุคใหม่ (งานเก๋า 2014) อ่าน 3,630

VDO + เอกสาร การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรอาชีพในโลกยุคใหม่ (งานเก๋า 2014)

งานเก๋า 2014 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 1)

เฉพาะในส่วนของ ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (เก๋าที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย PPT ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์)


ช่วงที่ 1. (เก๋าที่ 1 ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

ช่วงที่ 2. (เก๋าที่ 1 ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)เก็บตกบรรยากาศในงานเก๋า 2014

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  EPE007 - งานเก๋า 2014 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 1) [ 25 มกราคม 2557 ]

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องภาณุรังษี ชั้น 1)


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

งานเก๋า 2014 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 1) (25 ก.ค.57) งานเก๋า 2014 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 1) (25 ก.ค.57) new window (new window)

รูปงานเก๋า 2014 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 1) (25 ก.ค.57) (Facebook)
 

ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  กำหนดการงาน เก๋า 2014 (วิศวกรรุ่นใหญ่อาวุโส)
 
 
 วันที่ 25 ม.ค. 57 (ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์)
 
  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน / รับเอกสาร  + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  ช่วง Intro

 8.00 – 8.30 น.

 
  แนะนำหนังสือที่แจกวันงาน โดยวิทยากรที่เขียนหนังสือ
 
  หนังสือ Structural Detailing

      โดย  ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
 

  ช่วงที่ 1 

 8.30 – 10.30 น.

 
  ประสบการณ์การทำงาน / การออกแบบในต่างประเทศ
 
  การทำงานของวิศวกรไทยเพื่อรองรับ AEC
 
  การทำงาน / สื่อสาร ร่วมกับวิศวกรและชาวต่างชาติ
 
  การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้วิศวกร

      โดย  ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (เก๋าที่ 1)
 

  ช่วงที่ 2 

 10.45 – 12.15 น.

    การวิบัติของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
    กรณีศึกษาการออกแบบต่างๆ


       โดย  รศ.เอนก ศิริพานิชกร (เก๋าที่ 2)
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  ช่วงที่ 2 (ต่อ)

 13.00 – 14.30 น.

    การตรวจสอบอาคาร / การตรวจสอบโครงสร้าง
    การแก้ไข / ป้องกันการออกแบบที่ผิดวิธี


       โดย  รศ.เอนก ศิริพานิชกร (เก๋าที่ 2)
 
  ช่วงที่ 3

 14.45 – 17.30 น.
 
 
  การวิบัติที่เกี่ยวกับฐานราก ชนิดต่างๆ
   วิธีการตรวจสอบและสังเกตุดูรอยร้าวต่างๆ
   การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานฐานราก เยื้องศูนย์ ประสบการณ์ต่างๆในงานจริง

   การยกและการย้ายอาคาร
   ตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับงานฐานรากทุกชนิด

     โดย อ.ธเนศ วีระศิริ (เก๋าที่ 3)
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุยกับวิทยากร คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)