VDO การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมและระบบโครงสร้างสำหรับอาคาร (2 ช่วง) อ่าน 2,188

VDO การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมและระบบโครงสร้างสำหรับอาคาร (2 ช่วง)

งานครบรอบ 12 ปี TumCivil สัมมนาวิชาการ โดยทีมงานวิทยากรกิตติมศักดิ์ (กาลาดินเนอร์)

เฉพาะในส่วนของ รศ.เอนก ศิริพานิชกร

 

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

อ้างอิงจากรายการนี้ (สัมมนางาน 12 ปี TumCivil.com)

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3)

ช่วงที่ 1.  โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร : บรรยายเรื่อง พฤติกรรมและระบบโครงสร้างสำหรับอาคาร

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

ช่วงที่ 2.  โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร : บรรยายเรื่อง พฤติกรรมและระบบโครงสร้างสำหรับอาคาร (ต่อ)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  EPE004 - งานครบรอบ 12 ปี TumCivil.com + สัมมนาวิชาการ [ 26 มกราคม 2556 ]

หนังสือเอกสารคู่มือที่แจกในวันงาน................


อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  EPE004 - งานครบรอบ 12 ปี TumCivil.com + สัมมนาวิชาการ [ 26 มกราคม 2556 ]


 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)