เอกสาร " เอกสารประกอบการสอน (PPT) Dynamics of Structures " อ่าน 6,743

เอกสาร " เอกสารประกอบการสอน (PPT) Dynamics of Structures "

โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)...

ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า

" ใช้ MATLAB ประกอบเพื่อสาธิตผลของการแก้สมการการเคลื่อนที่ ช่วงหลังแถมส่วนที่ประยุกต์ใช้ STAAD.Pro ด้วยครับ "


ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือการเอกสารนี้ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)


บทตัวอย่างการประยุกต์ใช้ STAAD.Pro ในเอกสารนี้


ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือการเอกสารนี้ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)