โปรแกรม / Spreadsheet ออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย และ โครงหลังคาเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD + ASD) อ่าน 64,582

 

โปรแกรม / Spreadsheet ออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย และ โครงหลังคาเหล็ก

โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD + ASD)

โดย อ.จิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ (อ.แขก)

   

กลุ่ม Facebook by TumCivil.com | เข้ากลุ่ม หรือ ร่วมแบ่งปัน Software วิศวกรรม ที่นี่


ดาวน์โหลด โปรแกรม RC_&_Steel_Roof_Design (WSD&ASD) ได้ที่นี่

หรือ

ดาวน์โหลด โปรแกรม RC_&_Steel_Roof_Design (WSD&ASD) ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์)


 


ใช้ออกแบบอาคารพักอาศัย + หลังคา แบบง่ายๆ ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD + ASD)


ของเดิม รุ่นแรก ออกแบบหลังคาเหล็ก Steel Roof Design อย่างเดียว

 ออกแบบโครงหลังคาเหล็ก (บ้านพักอาศัยอย่างง่าย) โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD)


ดาวน์โหลด โปรแกรม Steel Roof Design (ASD) ได้ที่นี่

หรือ

ดาวน์โหลด โปรแกรม Steel Roof Design (ASD) ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์)
 
TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)