ตอกเสาเข็มถึงระดับแล้ว ยังไม่ได้ BLOW COUNT ตามที่กำหนด ใครผิด อ่าน 3,879

เสาเข็มตอก ถ้าตอกจนได้ระดับปลายเสาเข็มตามที่กำหนดแล้ว แต่ BLOW COUNT ยังไม่ได้ ให้หยุดตอก แล้วทำการตอกเสาเข็มเสริมในกลุ่มนั้น ๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ว่าจ้าง เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)