สิ่งที่น่าสนใจ ของเสาเข็มขนาดใหญ่ในกรุงเทพ อ่าน 2,373

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในกรุงเทพ มีสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ลองมาดูกันดีกว่าดังนี้


1.ควร AIR LIFT เพื่อทำความสะอาดก้นหลุมก่อน


2.ใช้ ความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP) มากกว่า 20 ซม. ก็ไม่มีปัญหา


3.ระยะฝังของทริมิไปป์อยู่ที่ประมาณ 2 - 3 ม. เพื่อคุณภาพของคอนกรีต


4.เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะจำนวน 1 ต้น นานที่สุดอาจได้ถึง 6 ชม.


5.ยอมให้เสาเข็มเอียงได้ไม่เกิน 1 : 100

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)