มาตราฐานขั้นต่ำ ของขนาดและจำนวนเหล็เสริม ในเสาเข็มเจาะทั่ว ๆ ไป อ่าน 7,182

เสาเข็มเจาะตามท้องตลาดจะใช้การเสริมเหล็กดังนี้คือ ท่อขนาด 0.35 ม. ใช้เหล็กยืนข้ออ้อยขนาด 12 มม. จำนวน 6 เส้น ท่อขนาด 0.50 ม. ใช้เหล็กยืนข้ออ้อยขนาด 16 มม. จำนวน 6 เส้น ท่อขนาด 0.60 ม. ใช้เหล็กยืนข้ออ้อยขนาด 20 มม. จำนวน 6 เส้น เว้นแต่จะมีรูปแบบกำหนดเฉพาะเป็นอย่างอื่น

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)