เปิดตัว QuickDesign / QuickBOQ ในนาม TumCivil.com ครั้งที่ 2 + อบรมผู้ใช้งาน ครั้งที่ 1 [ 18-19 ธ.ค.53 ]