การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Prokon (Seminar + Workshop) รุ่นที่ 4 (พิเศษ) [ 8-9 ธ.ค.50 ]