การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ETABS (Workshop) รุ่นที่ 3 [ 3 มี.ค. 50 - 4 มี.ค. 50 ]