การใช้งานโปรแกรม STAAD.Pro 2005 (Lecture + Workshop) โดย อ.เสริมพันธ์ รุ่นที่ 1 [ 17-18 ก.พ. 50 ]