การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ETABS (Workshop) ครั้งที่ 2 [ 9 ธ.ค. 49 - 10 ธ.ค. 49 ]