การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ETABS (Workshop) ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 49 - 5 พ.ย. 49 ]