การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร และ ส่วนประกอบพิเศษอื่นๆ โดย อ. สมศักดิ์ คำปลิว รุ่นที่ 1