เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอด รุ่นที่ 1 (2 มี.ค.62)