การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ต่างๆ การใช้ชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด) (In-House Training) (14 ก.พ.58)