การวิเคราะห์โครงสร้าง (บรรยาย 2 ภาษา) รุ่นที่ 2 + การเปิดตัวโปรแกรม DON_Truss (7 มิ.ย.57)