การเปิดตัวโปรแกรมตระกูล MIDAS 2012 (พร้อมรับคู่มือ MIDAS และ Tekla) (11 ส.ค.55)