ขั้นตอนการทำงาน : เลือกงาน > กำหนดคุณสมบัติ > เลือกวัสดุที่จะมาออกแบบ (กำหนดเองได้) > วิเคราะห์ > ออกแบบ > พิมพ์รายการออกแบบส่ง

   
ภาพแสดงการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ภาพแผนภูมิ Axial Force Diagram
   
ตารางเหล็กซึ่งสามารถเลือกมาออกแบบได้เลย ตารางเหล็กซึ่งในรูปแสดงตารางเหล็ก H
   
รูปการใช้งานโปรแกรม เมนูภาษาไทย และสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้
   
ภาพแผนภูมิ Shear Force Diagram ภาพแผนภูมิ Bending Moment Diagram
   
ผลลัพธ์เฉพาะบาง Node ที่ต้องการ ผลลัพธ์ค่า Bending Moment ที่จุดต่างๆบนชิ้นส่วน
   
ผลลัพธ์โดยสรุปของบางชิ้นส่วนที่เลือก ผลลัพธ์ค่า Shear ที่จุดต่างๆบนชิ้นส่วน
   
ผลลัพธ์ค่า Axial Force ที่จุดต่างๆบนชิ้นส่วน ผลลัพธ์ค่า Deflection ที่จุดต่างๆบนชิ้นส่วน
   
   

© 2000-2005 TumCivil.com .