รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
GOA002 เปิดตัว Visual RC DX โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก (คิดทั้งชั้น + ออกแบบหน้าตัด)
จำนวน: 142 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00077JVZX
thepa
1. เทพา XXX อนุมัติ
K. Thepa XXX
Profile
26/06/2552 20:29
23/12/2560 21:19
00077DHJR
preecha_ru
2. ปรีชา XXX อนุมัติ
K. Preecha XXX
Profile
26/06/2552 22:41
23/12/2560 21:19
00077BELN
tice
3. ธันวา XXX อนุมัติ
K. Thanwa XXX
Profile
27/06/2552 13:02
23/12/2560 21:19
00077BNQS
sukit
4. สุกิจ XXX อนุมัติ
K. Sukit XXX
Profile
27/06/2552 19:41
23/12/2560 21:19
00077DLNO
jatsada
5. ภูกิจ XXX อนุมัติ
K. Phukit XXX
Profile
27/06/2552 21:37
23/12/2560 21:19
00077ANPS
prayut
6. ประยุทธ XXX อนุมัติ
K. PRAYUT XXX
Profile
28/06/2552 09:27
23/12/2560 21:19
00077CDEF
akaphop2005
7. เอกภพ XXX อนุมัติ
K. Akaphop XXX
Profile
28/06/2552 16:24
23/12/2560 21:19
00077LORS
bill
8. อนุรักษ์ XXX อนุมัติ
K. Anurak XXX
Profile
28/06/2552 16:33
23/12/2560 21:19
00077ESJB
dokerug
9. ดอกรัก XXX อนุมัติ
K. Dokerug XXX
Profile
28/06/2552 21:22
23/12/2560 21:19
00077DESV
suksiel
10. กมล XXX อนุมัติ
K. Kamol XXX
Profile
28/06/2552 21:43
23/12/2560 21:19
00077EPQW
pao1999
11. ประสาท XXX อนุมัติ
K. Prasat XXX
Profile
29/06/2552 11:19
23/12/2560 21:19
00077NZGU
kon
12. กลวิชญ์ XXX อนุมัติ
K. Konlavich XXX
Profile
29/06/2552 11:22
23/12/2560 21:19
00077DZEX
dince
13. คุณากร XXX อนุมัติ
K. KUNAKORN XXX
Profile
29/06/2552 13:54
23/12/2560 21:19
00077AHJM
tadisak
14. อดิศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Adisak XXX
Profile
29/06/2552 20:04
23/12/2560 21:19
00077NTUV
soradol
15. สรดล XXX อนุมัติ
K. Soradol XXX
Profile
29/06/2552 20:54
23/12/2560 21:19
00077ELNX
mektaveekij
16. สุทัศน์ XXX อนุมัติ
K. Suthad XXX
Profile
29/06/2552 21:30
23/12/2560 21:19
00077FHNO
sarotepeng
17. สาโรจน์ XXX อนุมัติ
K. Sarote XXX
Profile
30/06/2552 08:52
23/12/2560 21:19
00077EOZH
suppachaisiriwat
18. สุภชัย XXX อนุมัติ
K. Suppachai XXX
Profile
30/06/2552 09:31
23/12/2560 21:19
00077HIMV
ohmhunter
19. อังกูร XXX อนุมัติ
K. Mr.Aungkool XXX
Profile
30/06/2552 10:00
23/12/2560 21:19
00077UOZF
amphop
20. พิภพ XXX อนุมัติ
K. Phiphop XXX
Profile
30/06/2552 10:38
23/12/2560 21:19
00077BCGM
phakphum
21. ภาคภูมิ XXX อนุมัติ
K. Phakphum XXX
Profile
30/06/2552 10:42
23/12/2560 21:19
00077ABDE
nitinat
22. นิธินาท XXX อนุมัติ
K. Nitinat XXX
Profile
30/06/2552 11:01
23/12/2560 21:19
00077FGHM
jititorn
23. จิติทร XXX อนุมัติ
K. JITITORN XXX
Profile
30/06/2552 12:24
23/12/2560 21:19
00077ACFN
046574
24. ดิษพงศ์ XXX อนุมัติ
K. DISSAPHONG XXX
Profile
30/06/2552 13:35
23/12/2560 21:19
00077UCZB
rachy
25. รชต XXX อนุมัติ
K. Rachata XXX
Profile
30/06/2552 22:24
23/12/2560 21:19
00077BMOQ
nattaphat
26. ณัฐพัชร์ XXX อนุมัติ
K. Nattaphat XXX
Profile
01/07/2552 09:17
23/12/2560 21:19
00077ANZE
kp
27. Kamonphan XXX อนุมัติ
K. Kamonphan XXX
Profile
01/07/2552 12:15
23/12/2560 21:19
00077AGQS
sarut
28. ศรุต XXX อนุมัติ
K. Sarut XXX
Profile
01/07/2552 16:16
23/12/2560 21:19
00077AFNQ
phol
29. เฉลิมพล XXX อนุมัติ
K. CHALERMPHOL XXX
Profile
01/07/2552 20:36
23/12/2560 21:19
00077CDJU
jediengineer
30. อดิศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Adisak XXX
Profile
01/07/2552 21:06
23/12/2560 21:19
00077CDIT
nop8399
31. นพพร XXX อนุมัติ
K. NOPPORN XXX
Profile
02/07/2552 08:16
23/12/2560 21:19
00077LNQU
judus
32. วิมาน XXX อนุมัติ
K. Wimarn XXX
Profile
03/07/2552 11:22
23/12/2560 21:19
00077HPQU
manop_civil
33. มานพ XXX อนุมัติ
K. Manop XXX
Profile
03/07/2552 15:57
23/12/2560 21:19
00077GILQ
witaya_t
34. วิทยา XXX อนุมัติ
K. Witaya XXX
Profile
03/07/2552 22:52
23/12/2560 21:19
00077BMNS
pathana
35. พชร XXX อนุมัติ
K. Pachara XXX
Profile
04/07/2552 09:30
23/12/2560 21:19
00077AHIJ
niphand
36. พ.อ.นิพันธ์ XXX อนุมัติ
K. Niphand XXX
Profile
04/07/2552 21:06
23/12/2560 21:19
00077JLOR
withayan
37. วิทยา XXX อนุมัติ
K. Withaya XXX
Profile
04/07/2552 21:14
23/12/2560 21:19
00077DJTV
aroon52
38. อรุณ XXX อนุมัติ
K. Aroon XXX
Profile
05/07/2552 22:42
23/12/2560 21:19
00077CIRT
therdsak
39. เทอดศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. therdsak XXX
Profile
06/07/2552 08:49
23/12/2560 21:19
00077MNOP
theerahua
40. ธีระวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Theerawut XXX
Profile
06/07/2552 08:50
23/12/2560 21:19
00077ABNR
tukcivil
41. รองฤทธิ์ XXX อนุมัติ
K. Rongrit XXX
Profile
06/07/2552 14:37
23/12/2560 21:19
00077XQGI
tanasak
42. ธนศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Tanasak XXX
Profile
06/07/2552 22:33
23/12/2560 21:19
00077GIBT
ooppatham
43. อุปถัมภ์ XXX อนุมัติ
K. Ooppatham XXX
Profile
06/07/2552 23:12
23/12/2560 21:19
00077PZFB
zoomzoom
44. วีระชัย XXX อนุมัติ
K. Weerachai XXX
Profile
07/07/2552 14:13
23/12/2560 21:19
00077CGHN
apiwat
45. อภิวัฒน์ XXX อนุมัติ
K. Apiwat XXX
Profile
07/07/2552 16:32
23/12/2560 21:19
00077BDST
tcp
46. ธนธัส XXX อนุมัติ
K. Tharnartouch XXX
Profile
08/07/2552 08:03
23/12/2560 21:19
00077BNHZ
jeadsada
47. เจษฎา XXX อนุมัติ
K. Jeadsada XXX
Profile
08/07/2552 15:00
23/12/2560 21:19
00077JNOP
cdcdcd
48. ธิติพันธ์ XXX อนุมัติ
K. Titipun XXX
Profile
08/07/2552 16:54
23/12/2560 21:19
00077ADFG
pot_h
49. วรพจน์ XXX อนุมัติ
K. worapot XXX
Profile
09/07/2552 10:26
23/12/2560 21:19
00077GJVW
thanapat
50. ธนาพัฒน์ XXX อนุมัติ
K. Thanapat XXX
Profile
09/07/2552 11:07
23/12/2560 21:19
00077BIMW
nu_civil
51. ประพนธ์ XXX อนุมัติ
K. PRAPON XXX
Profile
09/07/2552 11:14
23/12/2560 21:19
00077CLNT
jatuporn_kku
52. จตุพร XXX อนุมัติ
K. Jatuporn XXX
Profile
09/07/2552 11:28
23/12/2560 21:19
00077TYCO
kawee
53. กวี XXX อนุมัติ
K. Kawee XXX
Profile
09/07/2552 16:42
23/12/2560 21:19
00077CEJL
nattawat
54. ณัฐวัฒน์ XXX อนุมัติ
K. Nattawat XXX
Profile
10/07/2552 09:56
23/12/2560 21:19
00077ZEMN
wicha
55. วิชา XXX อนุมัติ
K. Wicha XXX
Profile
11/07/2552 00:17
23/12/2560 21:19
00077BZMX
thongpol
56. ธงพล XXX อนุมัติ
K. Thongpol XXX
Profile
11/07/2552 15:00
23/12/2560 21:19
00077GINT
charnvitidkul
57. วิชัย XXX อนุมัติ
K. Vichai XXX
Profile
12/07/2552 00:43
23/12/2560 21:19
00077DNTV
leonics
58. ประเสริฐ XXX อนุมัติ
K. Prasert XXX
Profile
12/07/2552 15:31
23/12/2560 21:19
00077ABTV
vitoon
59. วิฑูรย์ XXX อนุมัติ
K. Vitoon XXX
Profile
13/07/2552 10:26
23/12/2560 21:19
00077QZGL
vichy
60. ยศพันธ์ XXX อนุมัติ
K. Yossaphan XXX
Profile
13/07/2552 10:30
23/12/2560 21:19
00077BIMP
sarawooth
61. ศราวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Sarawooth XXX
Profile
13/07/2552 10:49
23/12/2560 21:19
00077CJNP
queensland
62. ธำรงค์ XXX อนุมัติ
K. THAMRONG XXX
Profile
13/07/2552 11:20
23/12/2560 21:19
00077JMOQ
boyt
63. สุทธิศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. SUTTHISAK XXX
Profile
13/07/2552 13:24
23/12/2560 21:19
00077EFPU
sirasit_gott
64. ศิรสิทธ์ XXX อนุมัติ
K. Sirasit XXX
Profile
13/07/2552 14:23
23/12/2560 21:19
00077BCJO
tor63
65. จิรายุ XXX อนุมัติ
K. Jirayu XXX
Profile
13/07/2552 14:41
23/12/2560 21:19
00077IPHJ
apollo
66. อภอลโล่ XXX อนุมัติ
K. Apollo XXX
Profile
13/07/2552 14:42
23/12/2560 21:19
00077DBHZ
apinun
67. อภินันท์ XXX อนุมัติ
K. Apinun XXX
Profile
14/07/2552 20:19
23/12/2560 21:19
00077XVZF
mpower1905
68. ธนกร XXX อนุมัติ
K. Dhanakorn XXX
Profile
15/07/2552 22:32
23/12/2560 21:19
00077ELMW
anuwat76
69. อนุวัตน์ XXX อนุมัติ
K. Anuwat XXX
Profile
16/07/2552 07:40
23/12/2560 21:19
00077ABFR
oui
70. อัครวิทย์ XXX อนุมัติ
K. Akrawit XXX
Profile
16/07/2552 11:03
23/12/2560 21:19
00077FZGS
kamjud
71. กำจัด XXX อนุมัติ
K. Kamjud XXX
Profile
16/07/2552 11:26
23/12/2560 21:19
00077HJMS
iya1375
72. วิริยะ XXX อนุมัติ
K. Wiriyah XXX
Profile
16/07/2552 15:58
23/12/2560 21:19
00077WJZG
s_jirad
73. สุนัย XXX อนุมัติ
K. Sunai XXX
Profile
17/07/2552 01:19
23/12/2560 21:19
00077AFMR
tae
74. นริเทพ XXX อนุมัติ
K. NARITHEP XXX
Profile
17/07/2552 09:32
23/12/2560 21:19
00077BHMP
chais
75. สมชาย XXX อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
17/07/2552 11:28
23/12/2560 21:19
00077ACMN
sujete
76. สุเจษฎ์ XXX อนุมัติ
K. Sujete XXX
Profile
17/07/2552 12:02
23/12/2560 21:19
00077IOSU
pracha
77. ประชา XXX อนุมัติ
K. Pracha XXX
Profile
17/07/2552 16:24
23/12/2560 21:19
00077LNPS
komon12
78. โกมล XXX อนุมัติ
K. komon XXX
Profile
20/07/2552 11:45
23/12/2560 21:19
00077GOQR
adinan
79. อดินันท์ XXX อนุมัติ
K. Adinan XXX
Profile
20/07/2552 20:22
23/12/2560 21:19
00077DQTV
chalermpol99
80. เฉลิมพล XXX อนุมัติ
K. Chalermpol XXX
Profile
22/07/2552 13:11
23/12/2560 21:19
00077IPUV
pele
81. รัตนพล XXX อนุมัติ
K. Ruttanapol XXX
Profile
23/07/2552 09:18
23/12/2560 21:19
00077AEIL
mitchai
82. มิตรชัย XXX อนุมัติ
K. Mitchai XXX
Profile
23/07/2552 12:19
23/12/2560 21:19
00077EGNS
rujirat9
83. รุจิรัตน์ XXX อนุมัติ
K. Rujirat XXX
Profile
23/07/2552 12:44
23/12/2560 21:19
00077CDHI
panya_nha
84. ปัญญา XXX อนุมัติ
K. Panya XXX
Profile
23/07/2552 17:33
23/12/2560 21:19
00077ECZI
sopapholtms
85. ธรรมศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Thammasak XXX
Profile
24/07/2552 09:33
23/12/2560 21:19
00077ZYOM
sarayutkiet
86. ศรายุทธ XXX อนุมัติ
K. Sarayut XXX
Profile
24/07/2552 12:08
23/12/2560 21:19
00077GBYC
somchaik
87. สมชาย XXX อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
24/07/2552 13:22
23/12/2560 21:19
00077CLMN
dogapong1724
88. ชานนท์ XXX อนุมัติ
K. Chanon XXX
Profile
25/07/2552 14:18
23/12/2560 21:19
00077FHIL
jaesaaree
89. เจ๊ะซะอารี XXX อนุมัติ
K. Jaesaaree XXX
Profile
26/07/2552 12:10
23/12/2560 21:19
00077HIVW
ntpcon
90. ณัฐพล XXX อนุมัติ
K. Nattapon XXX
Profile
28/07/2552 11:53
23/12/2560 21:19
00077RWMZ
tksse
91. ธนากร XXX อนุมัติ
K. TANAKORN XXX
Profile
28/07/2552 13:34
23/12/2560 21:19
00077HMOQ
pisitd
92. พิสิษฐ์ XXX อนุมัติ
K. Pisit XXX
Profile
28/07/2552 15:33
23/12/2560 21:19
00077ADFU
jeecivil
93. จีระศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Jeerasak XXX
Profile
28/07/2552 15:42
23/12/2560 21:19
00077GORW
vut
94. ธีระวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Teeravut XXX
Profile
28/07/2552 16:08
23/12/2560 21:19
00077GHLO
chaiya
95. ชัยญา XXX อนุมัติ
K. Chaiya XXX
Profile
28/07/2552 17:02
23/12/2560 21:19
00077ZSQH
hs7wpp
96. เสน่ห์ XXX อนุมัติ
K. Sanae XXX
Profile
29/07/2552 07:11
23/12/2560 21:19
00077BCHQ
pichetbwe
97. ณัฏฐพงษ์ XXX อนุมัติ
K. Nuttapong XXX
Profile
30/07/2552 14:38
23/12/2560 21:19
00077IOPV
rueng_j
98. เรืองชัย XXX อนุมัติ
K. ruengchai XXX
Profile
30/07/2552 17:19
23/12/2560 21:19
00077AMPS
dee03422
99. วัฒนชัย XXX อนุมัติ
K. Watanachai XXX
Profile
31/07/2552 11:48
23/12/2560 21:19
00077EFNP
wattana074
100. วัฒนา XXX อนุมัติ
K. Wattana XXX
Profile
31/07/2552 16:37
23/12/2560 21:19
00077MVNZ
ja2548
101. ธนยศ XXX อนุมัติ
K. Tanayos XXX
Profile
31/07/2552 21:28
23/12/2560 21:19
00077ADFJ
thanadet
102. ธนเดช XXX อนุมัติ
K. Thanadet XXX
Profile
01/08/2552 10:57
23/12/2560 21:19
00077BOPW
tdl7177
103. ธีรเดช XXX อนุมัติ
K. Theeradate XXX
Profile
01/08/2552 16:42
23/12/2560 21:19
00077BMPS
sumana
104. สราวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Sarawut XXX
Profile
01/08/2552 16:45
23/12/2560 21:19
00077FLOP
phunlop
105. พัลลภ XXX อนุมัติ
K. Phunlop XXX
Profile
02/08/2552 01:22
23/12/2560 21:19
00077BCIO
sayan_04
106. สายัน XXX อนุมัติ
K. Sayan XXX
Profile
02/08/2552 01:43
23/12/2560 21:19
00077HDNT
man
107. แมน XXX อนุมัติ
K. Man XXX
Profile
02/08/2552 14:16
23/12/2560 21:19
00077BEOW
bow
108. นคร XXX อนุมัติ
K. Nakron XXX
Profile
03/08/2552 09:09
23/12/2560 21:19
00077AIJV
supech
109. สุเพชร XXX อนุมัติ
K. Supech XXX
Profile
03/08/2552 09:44
23/12/2560 21:19
00077AHNP
visanu
110. วิสนุ XXX อนุมัติ
K. Visanu XXX
Profile
03/08/2552 15:10
23/12/2560 21:19
00077CELN
lermlap
111. เฉลิมลาภ XXX อนุมัติ
K. Chalermlap XXX
Profile
03/08/2552 16:52
23/12/2560 21:19
00077GILT
doulbledee
112. เกรียงศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. KRIANGSAK XXX
Profile
03/08/2552 20:16
23/12/2560 21:19
00077BMPU
nipon
113. นิพนธ์ XXX อนุมัติ
K. Nipon XXX
Profile
03/08/2552 22:21
23/12/2560 21:19
00077BORS
sma
114. ศมา XXX อนุมัติ
K. Sma XXX
Profile
04/08/2552 09:49
23/12/2560 21:19
00077FGHS
civil38
115. อิทธิพล XXX อนุมัติ
K. Ittipon XXX
Profile
04/08/2552 10:21
23/12/2560 21:19
00077DNSX
podok
116. ศุภชัย XXX อนุมัติ
K. Suppachai XXX
Profile
04/08/2552 11:34
23/12/2560 21:19
00077AGOT
seksit
117. ณัทพงศ์ XXX อนุมัติ
K. Nattapong XXX
Profile
04/08/2552 11:38
23/12/2560 21:19
00077GPTW
seventoday
118. สุนทร XXX อนุมัติ
K. Soontorn XXX
Profile
04/08/2552 16:33
23/12/2560 21:19
00077PQRS
jakpong
119. jakapong XXX อนุมัติ
K. Jakapong XXX
Profile
05/08/2552 10:21
23/12/2560 21:19
00077CEHN
giggs08
120. ไมตรี XXX อนุมัติ
K. Maitree XXX
Profile
05/08/2552 11:02
23/12/2560 21:19
00077AHOQ
natthawut
121. นัฐวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Natthawut XXX
Profile
05/08/2552 11:40
23/12/2560 21:19
00077HISX
sombatt
122. สมบัติ XXX อนุมัติ
K. Sombat XXX
Profile
05/08/2552 21:35
23/12/2560 21:19
00077ABET
sompoch
123. สมโภช XXX อนุมัติ
K. Sompoch XXX
Profile
06/08/2552 08:14
23/12/2560 21:19
00077TJVZ
nutosak
124. พยุงศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Phayungsak XXX
Profile
06/08/2552 08:30
23/12/2560 21:19
00077BSVW
tee44
125. บุญเลิศ XXX อนุมัติ
K. Boonlert XXX
Profile
06/08/2552 11:51
23/12/2560 21:19
00077CQRW
kajornsak
126. ขจรศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Kajornsak XXX
Profile
06/08/2552 11:52
23/12/2560 21:19
00077CHIO
ukit19
127. อุกฤษฎ์ XXX อนุมัติ
K. UKIT XXX
Profile
06/08/2552 11:57
23/12/2560 21:19
00077BPSV
samrit
128. สัมฤทธิ์ XXX อนุมัติ
K. Samrit XXX
Profile
06/08/2552 15:28
23/12/2560 21:19
00077BEJR
mod_civil_buu
129. มเหสักข์ XXX อนุมัติ
K. Maheasak XXX
Profile
06/08/2552 21:00
23/12/2560 21:19
00077DOQR
t_watchara
130. วัชระ XXX อนุมัติ
K. Watchara XXX
Profile
06/08/2552 21:15
23/12/2560 21:19
00077BDGJ
juggit
131. จักรกฤษณ์ XXX อนุมัติ
K. Juggit XXX
Profile
07/08/2552 11:40
23/12/2560 21:19
00077BFGW
rewat
132. เรวัต XXX อนุมัติ
K. Rewat XXX
Profile
07/08/2552 11:49
23/12/2560 21:19
00077AEFH
dumrongounpak
133. ดำรงค์ XXX อนุมัติ
K. Dumrong XXX
Profile
07/08/2552 14:11
23/12/2560 21:19
00077AOPR
spy007
134. พิชญุตม์ XXX อนุมัติ
K. Pitchyut XXX
Profile
07/08/2552 14:25
23/12/2560 21:19
00077CGHL
suphakorn
135. ศุภกร XXX อนุมัติ
K. Supakorn XXX
Profile
07/08/2552 14:38
23/12/2560 21:19
00077HUAZ
kkchay
136. ชาย XXX อนุมัติ
K. Chay XXX
Profile
07/08/2552 16:49
23/12/2560 21:19
00077ADEQ
ratt
137. รัตน์ XXX อนุมัติ
K. Ratt XXX
Profile
07/08/2552 18:17
23/12/2560 21:19
00077IJRV
duub_b
138. ณัฐวุฒิ XXX อนุมัติ
K. Nattawut XXX
Profile
07/08/2552 22:04
23/12/2560 21:19
00077BMNO
nikorn
139. ประจักษ์ XXX อนุมัติ
K. Prajak XXX
Profile
01/10/2552 00:03
23/12/2560 21:19
00077ABCG
p_tipchid
140. พัฒน์พงศ์ XXX อนุมัติ
K. Patpong XXX
Profile
01/10/2552 00:05
23/12/2560 21:19
00077FGIP
phitsanu
141. พิษณุ XXX อนุมัติ
K. Phitsanu XXX
Profile
01/10/2552 00:07
23/12/2560 21:19
00077GRAX
amnuaynaek
142. อำนวย XXX อนุมัติ
K. Amnuay XXX
Profile
01/10/2552 00:08
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน