รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IHT003 [In-house] - การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรแผนงาน โดยใช้ Primavera Project Planner (พนักงาน การเคหะแห่งชาติ)
จำนวน: 15 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00059AJLN
nir_son
1. นิรันดร XXX C2 อนุมัติ
K. Nirundon XXX
Profile
04/10/2550 16:20
23/12/2560 21:19
00059DGQU
uruphongd
2. อุรุพงษ์ XXX B2 อนุมัติ
K. Uruphong XXX
Profile
08/10/2550 23:58
23/12/2560 21:19
00059HUVW
thepsiwa
3. ศิวกร XXX C3 อนุมัติ
K. SIWAKORN XXX
Profile
09/10/2550 22:25
23/12/2560 21:19
00059CGHJ
fujix
4. มานะ XXX C1 อนุมัติ
K. Mana XXX
Profile
18/10/2550 22:29
23/12/2560 21:19
00059AEFP
paieasy
5. สมชาย XXX D5 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
19/10/2550 15:33
23/12/2560 21:19
00059AEHP
theera89
6. ธีระ XXX A5 อนุมัติ
K. theera XXX
Profile
20/10/2550 10:15
23/12/2560 21:19
00059COPT
pss_itd
7. ประเสริฐ XXX D2 อนุมัติ
K. Prasert XXX
Profile
21/10/2550 22:40
23/12/2560 21:19
00059QJVZ
steelwork
8. จิรศักดิ์ XXX D3 อนุมัติ
K. Jirasak XXX
Profile
30/10/2550 00:00
23/12/2560 21:19
00059FIJQ
songpon_c
9. ทรงพล XXX A3 อนุมัติ
K. Songpon XXX
Profile
08/11/2550 01:54
23/12/2560 21:19
00059CDMP
tanapong_30
10. ธนพงศ์ XXX A2 อนุมัติ
K. Tanapong XXX
Profile
13/11/2550 14:59
23/12/2560 21:19
00059BCFL
kjeab
11. สุรชาด XXX A4 อนุมัติ
K. Surachard XXX
Profile
20/11/2550 09:49
23/12/2560 21:19
00059ADEN
annopbkk
12. อรรณพ XXX B1 อนุมัติ
K. Annop XXX
Profile
24/11/2550 12:59
23/12/2560 21:19
00059AHLT
bhesaj
13. เภสัช XXX A1 อนุมัติ
K. Bhesaj XXX
Profile
24/11/2550 13:04
23/12/2560 21:19
00059GHLR
chapphawit
14. ชัพวิชญ์ XXX B3 อนุมัติ
K. Chapphawit XXX
Profile
30/11/2550 10:48
23/12/2560 21:19
00059DFOP
9chairath
15. ชัยรัฐ XXX D1 อนุมัติ
K. Chairath XXX
Profile
30/11/2550 17:00
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน