รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD086 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 5 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)
จำนวน: 11 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00310BDHO
sukayanudist
1. สุขชัย XXX A9 อนุมัติ
K. Sukachai XXX
Profile
27/01/2567 08:54
08/05/2567 10:41
00310CGNX
its.praewpani
2. ปณิดา XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
21/02/2567 15:18
22/02/2567 09:36
00310AFJL
Puwitch
3. ภูวิช XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
21/02/2567 15:18
22/02/2567 09:36
00310BEIO
SF03136bea2
4. รัฐศาสตร์ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rattasart XXX
Profile
13/03/2567 13:35
13/03/2567 13:36
00310DEIQ
SF031381fec
5. ภาณุพงศ์ XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
13/03/2567 13:35
13/03/2567 13:36
00310CFQU
SF03136bea3
6. ธนากร XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. thanakorn XXX
Profile
13/03/2567 13:35
13/03/2567 13:36
00310AGOU
SF03136bea1
7. รามาวดี XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
13/03/2567 13:36
13/03/2567 13:36
00310ABTU
Sukit001
8. สุกิจ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SUKIT XXX
Profile
08/04/2567 21:58
09/04/2567 09:28
00310DJLV
trigomon
9. ตรีเทพ XXX C2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
26/04/2567 15:15
02/05/2567 15:38
00310DELO
sanyam
10. สัญญา XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. sanya XXX
Profile
05/05/2567 10:36
05/05/2567 11:41
00310CGJM
yuttana595
11. ยุทธณา XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ํYuttana XXX
Profile
07/06/2567 17:59
07/06/2567 18:03
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน