รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD085 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 10
จำนวน: 20 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00306AEGI
NiwatChawalit
1. นิวัฒน์ XXX A2 อนุมัติ
K. Niwat XXX
Profile
05/03/2566 18:06
05/03/2566 18:06
00306DJTV
cthanapol
2. ธนพล XXX A8 อนุมัติ
K. Thanapol XXX
Profile
31/03/2566 16:59
31/03/2566 17:01
00306ABGJ
suchon_mok
3. สุชน XXX A9 อนุมัติ
K. SUCHON XXX
Profile
31/03/2566 16:59
31/03/2566 17:01
00306DRVW
SF0331c4816
4. ฐานันดร XXX A11 อนุมัติ
K. XXX
Profile
31/03/2566 16:59
31/03/2566 17:01
00306ABDG
SF033189f35
5. นันทวัฒน์ XXX A12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
31/03/2566 17:00
31/03/2566 17:01
00306AFNP
SF033199913
6. ปิยชาติ XXX B8 อนุมัติ
K. XXX
Profile
31/03/2566 17:00
31/03/2566 17:01
00306CDLN
SF033156d2a
7. จารุ XXX B9 อนุมัติ
K. XXX
Profile
31/03/2566 17:00
31/03/2566 17:01
00306BJLW
scorpion09
8. เฉลิมเกียรติ XXX D5 อนุมัติ
K. Chalermkiat XXX
Profile
06/04/2566 22:04
26/04/2566 13:50
00306NRUW
komson01
9. คมสัน XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Komson XXX
Profile
16/04/2566 21:18
16/04/2566 22:15
00306DILO
paten000
10. จิรายุ XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jirayu XXX
Profile
24/04/2566 13:44
24/04/2566 13:45
00306DEQS
arnuphapwut
11. อานุภาพ XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arnuphap XXX
Profile
18/06/2566 23:06
19/06/2566 09:48
00306ARSW
THUNGSUKSAICHON
12. สายชน XXX G8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Saichon XXX
Profile
30/06/2566 09:52
30/06/2566 11:25
00306FHQX
amioki
13. เอกรัฐ XXX C8 อนุมัติ
K. Akkarat XXX
Profile
11/07/2566 05:36
11/07/2566 14:16
00306ABCH
Samart56
14. สามารถ XXX A5 อนุมัติ
K. Samart XXX
Profile
10/08/2566 21:11
10/08/2566 21:27
00306FPQU
TANABODEE_IN
15. ธนบดี XXX B5 อนุมัติ
K. Tanabodee XXX
Profile
15/08/2566 00:04
15/08/2566 14:26
00306MNTV
tarwarn00
16. มานะศักดิ์ XXX C9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Marnasak XXX
Profile
21/08/2566 16:01
21/08/2566 16:11
00306DLMS
gor1395
17. ธนัทพงศ์ XXX D9 อนุมัติ
K. TANATPONG XXX
Profile
05/09/2566 14:41
05/09/2566 14:49
00306DEGS
AmenaKonman
18. อะมีนา XXX D8 อนุมัติ
K. Amena XXX
Profile
05/09/2566 15:18
05/09/2566 15:29
00306CFIM
Ch.Weera
19. วีระ XXX D6 อนุมัติ
K. Weera XXX
Profile
05/09/2566 15:19
05/09/2566 15:29
00306FHIQ
Sukit001
20. สุกิจ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SUKIT XXX
Profile
05/09/2566 17:40
05/09/2566 20:39
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน