รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD084 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 16
จำนวน: 29 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00305ANOS
nattaponce
1. ณัฎฐพล XXX A3 อนุมัติ
K. NATTAPON XXX
Profile
27/02/2566 00:34
17/10/2566 22:50
00305ACOY
yuthachaiP
2. ยุทธชัย XXX A12 อนุมัติ
K. yuthachai XXX
Profile
15/04/2566 13:41
05/10/2566 20:37
00305FGNR
vachiravit
3. วชิรวิทย์ XXX A2 อนุมัติ
K. vachiravit XXX
Profile
31/05/2566 18:31
18/10/2566 18:55
00305ENQS
THUNGSUKSAICHON
4. สายชน XXX G8 อนุมัติ
K. Saichon XXX
Profile
30/06/2566 09:51
18/10/2566 15:42
00305DJOQ
mr.wasin.khwanjit@gm
5. วศิน XXX B6 อนุมัติ
K. Wasin XXX
Profile
02/08/2566 21:27
17/10/2566 14:40
00305ABEH
TANABODEE_IN
6. ธนบดี XXX B8 อนุมัติ
K. Tanabodee XXX
Profile
14/08/2566 23:45
15/08/2566 14:26
00305BGHR
likit_p
7. ลิขิต XXX A6 อนุมัติ
K. LIKIT XXX
Profile
21/08/2566 21:29
22/10/2566 08:17
00305LNSY
ton_ado
8. อดุลย์ XXX A8 อนุมัติ
K. อดุลย์ XXX
Profile
22/08/2566 09:15
27/09/2566 09:58
00305CEFU
wiboon79
9. วิบูรณ์ XXX B3 อนุมัติ
K. XXX
Profile
28/08/2566 12:19
28/08/2566 12:23
00305AGMR
10. สิริทรัพย์ XXX B2 อนุมัติ
K. Sirichub XXX
Profile
28/08/2566 12:26
31/08/2566 09:34
00305FLOP
rachapol_r
11. รัชพล XXX C6 อนุมัติ
K. Ratchapol XXX
Profile
13/09/2566 09:00
22/09/2566 13:32
00305HMQS
supphitch_047
12. ศุภพิชญ์ XXX C8 อนุมัติ
K. supphitch XXX
Profile
27/09/2566 13:46
29/09/2566 15:27
00305AHLS
poolsak_23
13. พูลศักดิ์ XXX D6 อนุมัติ
K. poolsak XXX
Profile
29/09/2566 15:55
29/09/2566 16:07
00305CFOW
pphasith
14. พสิษฐ์ XXX B5 อนุมัติ
K. Phasith XXX
Profile
01/10/2566 16:03
01/10/2566 16:07
00305GJPQ
boonpanya
15. ชูศักดิ์ XXX B9 อนุมัติ
K. chusak XXX
Profile
05/10/2566 11:27
05/10/2566 12:41
00305BDEJ
SF1012361ec
16. สมนึก XXX C9 อนุมัติ
K. XXX
Profile
12/10/2566 13:53
12/10/2566 13:54
00305JLPU
Taritthaikerd
17. ธฤทธิ์ XXX A11 อนุมัติ
K. Tarit XXX
Profile
12/10/2566 22:28
13/10/2566 14:08
00305BNOW
Tianchai32
18. เทียนชัย XXX D5 อนุมัติ
K. Tianchai XXX
Profile
13/10/2566 11:54
13/10/2566 12:13
00305BFGM
gridsada
19. กฤษดา XXX B11 อนุมัติ
K. GRIDSADA XXX
Profile
13/10/2566 22:51
14/10/2566 09:50
00305ABEF
Kajornsak1412
20. ขจรศักดิ์ XXX C3 อนุมัติ
K. Kajornsak XXX
Profile
17/10/2566 08:43
17/10/2566 10:01
00305AEOR
naranmsw
21. ณรัณ XXX A5 อนุมัติ
K. Naran XXX
Profile
17/10/2566 15:37
17/10/2566 15:44
00305FGOW
Me563320
22. เมธี XXX D2 อนุมัติ
K. Metee XXX
Profile
18/10/2566 15:05
18/10/2566 15:09
00305HRVX
oatpanumas
23. ภาณุมาศ XXX D8 อนุมัติ
K. XXX
Profile
18/10/2566 21:55
18/10/2566 22:00
00305CJNR
Tanachotjitpilai
24. ธนโชติ XXX E5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
19/10/2566 12:23
19/10/2566 12:35
00305BCLQ
ting58
25. ฑิตยา XXX E8 อนุมัติ
K. Tidtaya XXX
Profile
19/10/2566 13:43
19/10/2566 14:12
00305AMPY
tunkha
26. บรรเจิด XXX E2 อนุมัติ
K. Banchird XXX
Profile
19/10/2566 14:19
19/10/2566 15:26
00305FGHO
suwate
27. สุเวท XXX D9 อนุมัติ
K. Suwate XXX
Profile
20/10/2566 16:07
20/10/2566 16:11
00305AFJQ
007
28. ณัฐวุฒิ XXX C2 อนุมัติ
K. Natawut XXX
Profile
20/10/2566 18:40
22/10/2566 08:17
00305IMOR
paramesacs
29. ปารเมศ XXX G9 อนุมัติ
K. Parames XXX
Profile
20/10/2566 18:53
20/10/2566 20:12
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน