รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJS008 การออกแบบอาคารโรงงานและป้ายโฆษณา ด้วยโปรแกรม SAP2000 รุ่นที่ 1
จำนวน: 5 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00304GORW
attapol
1. อรรถพล XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Attapol XXX
Profile
03/02/2566 09:51
03/02/2566 11:33
00304AOTV
nattaponce
2. ณัฎฐพล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
11/02/2566 02:44
11/02/2566 10:40
00304AGMV
siripong1990
3. ศิริพงศ์ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siripong XXX
Profile
14/02/2566 20:44
14/02/2566 21:06
00304DPTY
suparanan
4. ศุภรานัน XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Suparanan XXX
Profile
13/03/2566 10:28
13/03/2566 11:03
00304EFHM
Sukit001
5. สุกิจ XXX A5 อนุมัติ
K. SUKIT XXX
Profile
27/03/2566 12:32
27/03/2566 12:33
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน