รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJS007 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 3 ชั้น ด้วย โปรแกรม ETABS รุ่นที่ 2
จำนวน: 18 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00303BDHQ
sanyam
1. สัญญา XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. sanya XXX
Profile
12/01/2566 14:21
12/01/2566 14:21
00303ERTU
Thanit22
2. ธนิต XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanit XXX
Profile
17/01/2566 12:04
17/01/2566 12:44
00303GJST
thart1412
3. ธัชพล XXX C8 อนุมัติ
K. Tachapol XXX
Profile
19/01/2566 15:32
01/03/2566 17:35
00303IMSU
satit081
4. สาธิต XXX B11 อนุมัติ
K. XXX
Profile
24/01/2566 21:02
24/01/2566 21:12
00303GIJO
Chayanon
5. ดร.ชยานนท์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Dr.Chayanon XXX
Profile
25/01/2566 12:41
25/01/2566 13:54
00303DMPV
Char2800
6. ชาญณรงค์ XXX D9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. CHAR XXX
Profile
16/02/2566 16:37
16/02/2566 17:21
00303ACFR
tunkha
7. บรรเจิด XXX B3 อนุมัติ
K. Banchird XXX
Profile
21/02/2566 08:07
28/02/2566 10:00
00303DJSW
sathapornh
8. สถาพร XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SATHAPORN XXX
Profile
26/02/2566 20:55
26/02/2566 21:09
00303GHNO
maneerat
9. อนุสรณ์ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
26/02/2566 21:22
26/02/2566 22:21
00303BLQT
popsleep
10. เรือโทชาญวิทย์ XXX B2 อนุมัติ
K. chanwit XXX
Profile
27/02/2566 15:30
27/02/2566 15:33
00303ACLU
nantawit.a
11. เรือโทนันทวิทย์ XXX C2 อนุมัติ
K. Nantawit XXX
Profile
27/02/2566 15:31
27/02/2566 15:33
00303CEIP
Somprasong42
12. พ.จ.ต.สมประสงค์ XXX C3 อนุมัติ
K. Somprasong XXX
Profile
27/02/2566 15:31
27/02/2566 15:33
00303BEPV
SH0907277f8
13. จ.ท.วันชัย XXX C5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
27/02/2566 15:32
27/02/2566 15:33
00303CGTU
SF0227d3f19
14. จ.ท.อิทธกร XXX C6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
27/02/2566 15:32
27/02/2566 15:33
00303LPTY
Sittinon
15. สิทธินนท์ XXX A3 อนุมัติ
K. XXX
Profile
02/03/2566 16:24
02/03/2566 16:32
00303ACFL
Shareef
16. มูฮำหมัดชารีฟ XXX B5 อนุมัติ
K. Muhammad Shareef XXX
Profile
09/03/2566 21:46
09/03/2566 21:46
00303BFJV
ashitta
17. อชิตะ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ASHITA XXX
Profile
18/03/2566 11:54
18/03/2566 12:08
00303ESUX
Udom_jaimun
18. อุดม XXX D5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Udom XXX
Profile
27/03/2566 10:17
27/03/2566 10:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน