รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD082 การออกแบบฐานรากเสาเข็มสำหรับวิศวกร AEC แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จำนวน: 4 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00299BNPV
warinc2010
1. วรินทร์ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mr. Warin XXX
Profile
25/07/2565 19:59
25/07/2565 21:21
00299PQVX
DoungsriSinghaket
2. ดวงศรี XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Doungsri XXX
Profile
19/09/2565 15:52
19/09/2565 17:40
00299BIMO
likit_p
3. ลิขิต XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. LIKIT XXX
Profile
28/09/2565 06:27
28/09/2565 09:37
00299EHRV
osu2016
4. สรรพ์ศิริ XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sansiri XXX
Profile
31/10/2565 10:09
31/10/2565 10:21
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน