รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD077 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 15
จำนวน: 9 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00287CGPQ
007
1. ณัฐวุฒิ XXX I12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Natawut XXX
Profile
19/01/2564 23:28
20/01/2564 10:34
00287AFJO
rungring
2. รัฐธีร์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rathtee XXX
Profile
27/02/2564 09:21
27/02/2564 09:36
00287CJLN
NarongritBB
3. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
02/03/2564 04:41
02/03/2564 10:19
00287AETV
akaphop2005
4. เอกภพ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Akaphop XXX
Profile
15/05/2564 11:09
15/05/2564 11:10
00287CDGQ
boonruk_vanborsel
5. บุญรักษ์ XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Boonruk XXX
Profile
16/05/2564 22:18
17/05/2564 09:31
00287GLNS
ar
6. อาทิตย์ XXX D5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Artit XXX
Profile
17/05/2564 12:55
17/05/2564 14:40
00287FGMT
phumphan
7. อนุจิตร XXX I2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
19/05/2564 13:09
19/05/2564 13:39
00287CGMU
chansin
8. ชนาสิน XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. chanasin XXX
Profile
06/07/2564 20:58
06/07/2564 21:16
00287AEJS
smonline
9. สมพงษ์ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sompong XXX
Profile
03/08/2564 16:40
03/08/2564 17:04
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน