รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD077 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 15
จำนวน: 3 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00287CGPQ
007
1. ณัฐวุฒิ XXX I12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Natawut XXX
Profile
19/01/2564 23:28
20/01/2564 10:34
00287AFJO
rungring
2. รัฐธีร์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rathtee XXX
Profile
27/02/2564 09:21
27/02/2564 09:36
00287CJLN
NarongritBB
3. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
02/03/2564 04:41
02/03/2564 10:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน