รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM022 การประยุกต์ Primavera Project Planner (P6) สำหรับบริหารและวางแผนโครงการ รุ่นที่ 1
จำนวน: 5 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00286GJNP
kn_civil2531
1. ณฐกร XXX C5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nattakorn XXX
Profile
21/12/2563 10:38
21/12/2563 10:50
00286IMNX
nat2321
2. ณัฐพงศ์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. nattapong XXX
Profile
29/12/2563 21:12
29/12/2563 21:55
00286EUVX
aphisan
3. อภิสัณห์ XXX C9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Aphisan XXX
Profile
07/07/2564 10:38
07/07/2564 13:12
00286CJMQ
laem99
4. ณรัณกร XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narankorn XXX
Profile
03/08/2564 12:40
03/08/2564 15:13
00286DFOR
brand
5. จิรวัฒน์ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chirawat XXX
Profile
06/09/2564 15:39
06/09/2564 20:33
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน