รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJS004 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง SDM รุ่นที่ 2
จำนวน: 12 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00285FGNU
Jakkapan152020
1. จักรพันธุ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jakkapan XXX
Profile
11/12/2563 22:00
11/12/2563 22:22
00285DHMV
Narinkapucum
2. นรินทร์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
06/01/2564 11:57
06/01/2564 14:16
00285AMOT
Naluechit
3. นฤชิต XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Naluechit XXX
Profile
25/01/2564 16:41
25/01/2564 17:58
00285BDRT
Thanit22
4. ธนิต XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanit XXX
Profile
05/03/2564 14:51
05/03/2564 15:01
00285BCEM
teerapon211
5. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapon XXX
Profile
10/03/2564 11:00
10/03/2564 11:09
00285AFNO
tiangwan
6. สมโภชน์ XXX อนุมัติ
K. SOMPOCH XXX
Profile
18/03/2564 14:53
18/03/2564 15:01
00285HLPS
naice15
7. วินัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Winai XXX
Profile
29/03/2564 23:20
29/03/2564 23:27
00285CDHP
sukayanudist
8. สุขชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sukachai XXX
Profile
03/04/2564 16:46
03/04/2564 16:52
00285BLPU
pattanapong999
9. พัฒนพงษ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/04/2564 12:56
05/04/2564 14:30
00285BDLU
kopadung
10. อาทิตย์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Artit XXX
Profile
21/04/2564 22:05
21/04/2564 22:28
00285ADFL
tawatchai1379
11. ธวัชชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tawatchai XXX
Profile
25/04/2564 15:00
25/04/2564 15:50
00285CFIJ
TaeFreelife
12. ภูริชพัฒน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Puritchapat XXX
Profile
26/04/2564 11:14
26/04/2564 11:16
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน