รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TCC006 เทคนิคการควบคุมงานและการตรวจสอบปัญหาเชิงวิศวกรรมในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
จำนวน: 7 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00284AOQV
nattaponce
1. ณัฎฐพล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
14/12/2563 06:48
14/12/2563 08:16
00284FLPR
narongrit136
2. ณรงค์ฤทธิ์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
31/12/2563 22:11
01/01/2564 09:28
00284BGTU
ritty218
3. ปิยฤทธิ์ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Piyarit XXX
Profile
02/01/2564 15:11
02/01/2564 18:45
00284MPQR
benkapolo
4. ชัยณรงค์ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chainarong XXX
Profile
03/01/2564 23:59
04/01/2564 10:16
00284ABMT
toontoon425
5. ภาสุ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
04/01/2564 12:35
04/01/2564 15:54
00284CDFL
fightaor
6. มีดี XXX C2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Meedee XXX
Profile
07/01/2564 18:21
07/01/2564 21:35
00284DHIQ
brand
7. จิรวัฒน์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chirawat XXX
Profile
09/01/2564 11:28
09/01/2564 13:27
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน