รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD076 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 4 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)
จำนวน: 21 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00283BCLM
tuckcivil
1. ปรเมธ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
25/11/2563 20:20
25/11/2563 22:03
00283FHMR
nattaponce
2. ณัฎฐพล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
03/12/2563 22:10
03/12/2563 22:49
00283HMQT
Narinkapucum
3. นรินทร์ XXX C5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/12/2563 20:38
05/12/2563 21:17
00283DPQT
dangunner
4. สุดแดน XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Suddan XXX
Profile
05/12/2563 22:08
05/12/2563 22:55
00283FJMT
chinnachot51
5. ชินโชติ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
11/12/2563 00:52
11/12/2563 08:02
00283CFJT
brand
6. จิรวัฒน์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chirawat XXX
Profile
09/01/2564 11:24
09/01/2564 13:27
00283AEIM
jestana
7. เจตนา XXX C11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jestana XXX
Profile
12/01/2564 17:31
12/01/2564 21:16
00283AFGM
tumchusak
8. ชูศักดิ์ XXX B6 อนุมัติ
K. chusak XXX
Profile
02/02/2564 22:39
03/02/2564 09:59
00283DGMW
HonRaXer
9. ธนวินท์ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanawin XXX
Profile
03/02/2564 12:06
03/02/2564 12:47
00283EHJU
zealzaza1999
10. ธีรภัทร XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thirapat XXX
Profile
03/02/2564 12:07
03/02/2564 12:47
00283JLPS
bowornluk
11. บวรลักษณ์ XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Bowornluk XXX
Profile
18/02/2564 08:39
18/02/2564 09:55
00283GNOT
rungring
12. รัฐธีร์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rathtee XXX
Profile
27/02/2564 09:16
27/02/2564 09:36
00283BGLQ
aaacivileng
13. รัฏฏ์ฐปกรณ์ XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. RATTHAPAKORN XXX
Profile
08/03/2564 10:55
08/03/2564 12:59
00283EMQR
mana
14. มานะ XXX F11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MANA XXX
Profile
14/03/2564 09:50
14/03/2564 09:56
00283BMNU
arkom_kmutt
15. อ.อาคม XXX F12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arkom XXX
Profile
14/03/2564 09:55
14/03/2564 09:56
00283FHIS
triwut_ha
16. ไตรวุฒิ XXX G12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Triwut XXX
Profile
14/03/2564 16:05
14/03/2564 16:19
00283INQR
Thanit22
17. ธนิต XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanit XXX
Profile
25/03/2564 09:41
25/03/2564 09:44
00283CDHJ
civilman
18. กฤชนพดล XXX I12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kritnoppadol XXX
Profile
27/03/2564 16:51
27/03/2564 18:09
00283MRWX
natchapon
19. ณัชพล XXX G2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
08/04/2564 09:24
08/04/2564 11:53
00283AELO
chalermchai
20. เฉลิมชัย XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chalermchai XXX
Profile
10/04/2564 16:04
10/04/2564 17:36
00283EGIL
Worapon2528
21. วรพล XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Worapon XXX
Profile
02/05/2564 12:26
02/05/2564 12:39
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน