รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD076 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 4 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)
จำนวน: 37 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00283FHMR
nattaponce
1. ณัฎฐพล XXX A3 อนุมัติ
K. NATTAPON XXX
Profile
03/12/2563 22:10
21/04/2565 10:04
00283FJMT
chinnachot51
2. ชินโชติ XXX A2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
11/12/2563 00:52
05/04/2565 14:24
00283AFGM
tumchusak
3. ชูศักดิ์ XXX B6 อนุมัติ
K. chusak XXX
Profile
02/02/2564 22:39
03/02/2564 09:59
00283JLPS
bowornluk
4. บวรลักษณ์ XXX B11 อนุมัติ
K. Bowornluk XXX
Profile
18/02/2564 08:39
05/04/2565 14:52
00283FHIS
triwut_ha
5. ไตรวุฒิ XXX G12 อนุมัติ
K. Triwut XXX
Profile
14/03/2564 16:05
05/04/2565 17:04
00283CDHJ
civilman
6. กฤชนพดล XXX I12 อนุมัติ
K. Kritnoppadol XXX
Profile
27/03/2564 16:51
05/04/2565 18:09
00283HJSW
monthai
7. มนไท XXX H12 อนุมัติ
K. Monthai XXX
Profile
12/05/2564 15:49
18/04/2565 21:18
00283DIMN
toom2_222
8. เจริญพร XXX E8 อนุมัติ
K. Jareanporn XXX
Profile
06/08/2564 08:56
19/04/2565 14:57
00283BCDI
sakaradhorn
9. ศักรธร XXX B5 อนุมัติ
K. Sakaradhorn XXX
Profile
12/11/2564 11:48
30/03/2565 14:00
00283GILM
hawara
10. เกรียงศักดิ์ XXX I6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
01/12/2564 16:38
01/12/2564 16:40
00283FJSU
likit_p
11. ลิขิต XXX C3 อนุมัติ
K. LIKIT XXX
Profile
06/12/2564 14:12
25/04/2565 10:35
00283ADHJ
Sarin31
12. สาริน XXX B2 อนุมัติ
K. Sarin XXX
Profile
12/01/2565 00:56
02/04/2565 14:37
00283AHNT
runsun99
13. อาทิตย์ XXX D8 อนุมัติ
K. Artit XXX
Profile
19/01/2565 19:27
19/01/2565 19:42
00283FNUV
watt
14. พลวิทย์ XXX C9 อนุมัติ
K. Ponlawit XXX
Profile
22/01/2565 06:32
22/01/2565 10:23
00283AQVX
sitpattana
15. สิทธิโชค XXX C2 อนุมัติ
K. Sittichok XXX
Profile
22/01/2565 13:17
22/01/2565 13:18
00283FLTX
thitiwat
16. ฐิติวัสส์ XXX F5 อนุมัติ
K. Thitiwat XXX
Profile
25/02/2565 14:07
02/03/2565 09:26
00283EGJO
mana
17. มานะ XXX E11 อนุมัติ
K. MANA XXX
Profile
28/02/2565 19:20
19/04/2565 15:44
00283LMWX
arkom_kmutt
18. อ.อาคม XXX E12 อนุมัติ
K. Arkom XXX
Profile
28/02/2565 19:20
22/04/2565 16:10
00283CDPQ
tawatchai
19. ธวัชชัย XXX D3 อนุมัติ
K. Tawatchai XXX
Profile
17/03/2565 10:13
22/04/2565 16:10
00283EHSV
korn3641
20. ธนกร XXX D6 อนุมัติ
K. Thanakorn XXX
Profile
18/03/2565 06:54
05/04/2565 09:43
00283FMVX
bond1708
21. วรากร XXX D5 อนุมัติ
K. Warakorn XXX
Profile
24/03/2565 14:20
08/04/2565 10:43
00283FHMT
kidda
22. กฤษดา XXX A5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
07/04/2565 21:46
18/04/2565 15:10
00283DGHI
coachnaja
23. สิตรินทร์ XXX A6 อนุมัติ
K. sistarin XXX
Profile
07/04/2565 21:55
19/04/2565 15:54
00283ANVX
ammmanv2
24. เอกลักษณ์ XXX A8 อนุมัติ
K. Ekkaluk XXX
Profile
07/04/2565 22:08
19/04/2565 15:54
00283CMTU
Tanosuke
25. ธนพล XXX A9 อนุมัติ
K. Tanapol XXX
Profile
07/04/2565 22:08
19/04/2565 15:54
00283DFIU
wasin_ww
26. วศิน XXX A11 อนุมัติ
K. Wasin XXX
Profile
07/04/2565 22:10
19/04/2565 15:54
00283EJNO
SF04079d871
27. ปภาณ XXX B8 อนุมัติ
K. XXX
Profile
07/04/2565 22:36
19/04/2565 15:54
00283EIMT
SF040754471
28. กฤษฏิ์ XXX B9 อนุมัติ
K. XXX
Profile
07/04/2565 22:36
19/04/2565 15:54
00283FMOV
pheerawatk.w
29. พีรวัส XXX B3 อนุมัติ
K. Pheerawat XXX
Profile
11/04/2565 22:40
22/04/2565 16:31
00283DGIR
narong
30. ณรงค์ XXX F12 อนุมัติ
K. Narong XXX
Profile
18/04/2565 13:44
19/04/2565 22:31
00283BFJO
parkpoome
31. ภาคภูมิ XXX A12 อนุมัติ
K. Parkpoome XXX
Profile
19/04/2565 14:41
19/04/2565 14:42
00283DLNU
panoname
32. ปานนท์ XXX B12 อนุมัติ
K. Panon XXX
Profile
19/04/2565 14:43
19/04/2565 14:43
00283ACIN
gameknb6927
33. นพพล XXX C6 อนุมัติ
K. Noppol XXX
Profile
20/04/2565 18:00
20/04/2565 18:31
00283DQTV
nongda18
34. สุรพจน์ XXX I5 อนุมัติ
K. Surapoj XXX
Profile
21/04/2565 10:59
21/04/2565 10:59
00283BEMP
nitisakka
35. นิธิศ XXX C5 อนุมัติ
K. Nitis XXX
Profile
21/04/2565 21:04
21/04/2565 21:07
00283AEFP
jatujan
36. สำราญ XXX C11 อนุมัติ
K. samran XXX
Profile
21/04/2565 21:11
22/04/2565 10:00
00283GORU
nuay2499
37. อำนวย XXX F2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
22/04/2565 16:05
22/04/2565 16:06
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน