รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CSE006 การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 2
จำนวน: 29 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00282BEHR
jatsada
1. ภูกิจ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phukit XXX
Profile
28/11/2563 21:23
28/11/2563 22:21
00282LNPV
Narinkapucum
2. นรินทร์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/12/2563 20:44
05/12/2563 21:17
00282CDEL
narongrit136
3. ณรงค์ฤทธิ์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
31/12/2563 23:07
01/01/2564 09:28
00282EGJT
atip_prom
4. อติพงศ์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ATIPONG XXX
Profile
02/01/2564 00:45
02/01/2564 09:49
00282DHOQ
bowornluk
5. บวรลักษณ์ XXX A8 อนุมัติ
K. Bowornluk XXX
Profile
11/01/2564 20:50
11/01/2564 21:28
00282DMOQ
kumrone_ka
6. คำรณ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kumrone XXX
Profile
16/01/2564 07:22
16/01/2564 10:06
00282IJLS
likit_p
7. ลิขิต XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. LIKIT XXX
Profile
20/01/2564 14:59
20/01/2564 16:26
00282AHLN
vorakarnkob
8. วรกานต์ XXX A3 อนุมัติ
K. วรกานต์ XXX
Profile
24/02/2564 22:10
24/02/2564 22:10
00282AGIN
dear2915
9. ธีระพงษ์ XXX F5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerapong XXX
Profile
01/03/2564 11:07
01/03/2564 11:10
00282ADMN
wowa007
10. วรวุฒิ XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Worawut XXX
Profile
12/03/2564 15:46
12/03/2564 15:55
00282BDJP
Pongpak
11. พงศ์ภัค XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pongpak XXX
Profile
14/03/2564 14:37
14/03/2564 14:44
00282IJOT
dashtom01
12. อริย์ธัช XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. arithuch XXX
Profile
15/03/2564 20:29
15/03/2564 20:51
00282DOPW
paramesacs
13. ปารเมศ XXX I2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Parames XXX
Profile
28/03/2564 13:36
28/03/2564 15:05
00282BNOQ
tanachatk
14. ธนชาติ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tanachat XXX
Profile
31/03/2564 12:25
31/03/2564 13:02
00282ADEL
ounerion
15. ไกรสร XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. kraisorn XXX
Profile
31/03/2564 16:28
31/03/2564 17:27
00282AFLO
nkmotion
16. ณัฐวุฒิ XXX A6 อนุมัติ
K. Nattawut XXX
Profile
02/04/2564 08:57
02/04/2564 09:37
00282CEJO
sukayanudist
17. สุขชัย XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sukachai XXX
Profile
03/04/2564 16:49
03/04/2564 16:52
00282CDHQ
warinc2010
18. วรินทร์ XXX I3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mr. Warin XXX
Profile
06/04/2564 17:13
06/04/2564 17:18
00282ANOQ
kornwit
19. กรวิทย์ XXX A11 อนุมัติ
K. Mr.Kornwit XXX
Profile
10/04/2564 08:08
10/04/2564 08:15
00282BEHR
titiporn
20. ฐิติพร XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Titiporn XXX
Profile
13/05/2564 11:34
13/05/2564 13:35
00282AJNP
nongda18
21. สุรพจน์ XXX A1 อนุมัติ
K. Surapoj XXX
Profile
21/03/2565 16:03
21/03/2565 16:04
00282HMPS
sakaradhorn
22. ศักรธร XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sakaradhorn XXX
Profile
21/03/2565 17:44
21/03/2565 18:12
00282BHJQ
kjschg13
23. ขจรศักดิ์ XXX C2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kajornsak XXX
Profile
21/03/2565 22:20
21/03/2565 23:28
00282GHLT
chalotorn
24. ชโลธร XXX C9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chalotorn XXX
Profile
23/03/2565 15:30
23/03/2565 15:52
00282FIQW
mahama
25. กัมปนาท XXX D2 อนุมัติ
K. Kampanart XXX
Profile
24/03/2565 14:34
26/03/2565 19:30
00282IJLQ
Pchnto
26. พิมพ์ชนก XXX D6 อนุมัติ
K. Pimchanok XXX
Profile
01/04/2565 21:07
01/04/2565 21:26
00282HLPR
ponly16
27. ฐิฏิพัศถ์ XXX C5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
19/05/2565 14:08
19/05/2565 16:38
00282JNVX
sumet2523
28. สุเมธ XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sumet XXX
Profile
10/06/2565 13:10
10/06/2565 14:05
00282DGQW
varodomruennak101
29. วโรดม XXX C3 อนุมัติ
K. Varodom XXX
Profile
30/06/2565 13:42
30/06/2565 13:42
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน