รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CSE006 การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 2
จำนวน: 8 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00282BEHR
jatsada
1. ภูกิจ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phukit XXX
Profile
28/11/2563 21:23
28/11/2563 22:21
00282LNPV
Narinkapucum
2. นรินทร์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/12/2563 20:44
05/12/2563 21:17
00282CDEL
narongrit136
3. ณรงค์ฤทธิ์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
31/12/2563 23:07
01/01/2564 09:28
00282EGJT
atip_prom
4. อติพงศ์ XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ATIPONG XXX
Profile
02/01/2564 00:45
02/01/2564 09:49
00282DHOQ
bowornluk
5. บวรลักษณ์ XXX A8 อนุมัติ
K. Bowornluk XXX
Profile
11/01/2564 20:50
11/01/2564 21:28
00282DMOQ
kumrone_ka
6. คำรณ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kumrone XXX
Profile
16/01/2564 07:22
16/01/2564 10:06
00282IJLS
likit_p
7. ลิขิต XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. LIKIT XXX
Profile
20/01/2564 14:59
20/01/2564 16:26
00282AHLN
vorakarnkob
8. วรกานต์ XXX A3 อนุมัติ
K. วรกานต์ XXX
Profile
24/02/2564 22:10
24/02/2564 22:10
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน