รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES079 การประยุกต์ใช้งาน Dlubal RFEM สำหรับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จำนวน: 9 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00278GMPU
sanctuary
1. ดุสิต XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. DUSIT XXX
Profile
24/07/2563 14:48
24/07/2563 15:08
00278BGJM
sitpattana
2. สิทธิโชค XXX G11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sittichok XXX
Profile
24/07/2563 15:58
24/07/2563 16:22
00278CIUV
tuckcivil
3. ปรเมธ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
25/07/2563 09:34
25/07/2563 09:52
00278HIPQ
yaijungnaja
4. เกรียงไกร XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kriangkrai XXX
Profile
26/07/2563 22:36
26/07/2563 22:59
00278EGRT
aupk
5. นราศักดิ์ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narasak XXX
Profile
29/07/2563 10:54
29/07/2563 12:06
00278BJOU
nathapongch
6. ณฐพงษ์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. nathapong XXX
Profile
29/07/2563 13:10
29/07/2563 14:48
00278DFGH
mr_ekarin9999
7. เอกรินทร์ XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ekarin XXX
Profile
29/07/2563 15:25
29/07/2563 15:25
00278BCPR
pairat
8. ไพรัตน์ XXX J12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PAIRAT XXX
Profile
30/07/2563 17:55
30/07/2563 18:18
00278ILNO
chinnachot51
9. ชินโชติ XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
05/08/2563 00:02
05/08/2563 09:42
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน