รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD072 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 8
จำนวน: 19 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00275BEOP
Pattawitchaya.da
1. พัฒน์วิชญ์ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pattawitchaya XXX
Profile
13/07/2563 00:54
13/07/2563 10:03
00275EFLQ
2. จักรกฤษดิ์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ่ีjukkrit XXX
Profile
19/07/2563 00:32
19/07/2563 06:45
00275CFJP
kentaro
3. จักรพงษ์ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chakkapong XXX
Profile
28/07/2563 15:59
28/07/2563 16:10
00275DFLO
arkom_kmutt
4. อ.อาคม XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arkom XXX
Profile
07/09/2563 10:45
07/09/2563 10:45
00275ADIJ
lukana
5. ลักขณา XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. lukana XXX
Profile
07/09/2563 11:08
07/09/2563 11:26
00275AEGM
narong
6. ณรงค์ XXX H9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narong XXX
Profile
15/09/2563 08:17
15/09/2563 09:26
00275ACJN
napatsadon
7. บุรินพัฒน์ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Burinphat XXX
Profile
21/09/2563 21:19
21/09/2563 21:49
00275BFGR
attaporn
8. อรรถาพร XXX D8 อนุมัติ
K. Attaporn XXX
Profile
25/09/2563 17:29
05/10/2563 15:29
00275BFTU
chengfong515
9. ทศพล XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thotsapon XXX
Profile
29/09/2563 14:02
29/09/2563 14:03
00275FMOS
amnat_pum
10. อำนาจ XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Amnat XXX
Profile
01/10/2563 23:31
01/10/2563 23:31
00275CDOV
11. ทนงชัย XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanongchai XXX
Profile
01/10/2563 23:31
01/10/2563 23:31
00275FIJU
Jeerawat1989
12. จีราวัฒน์ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jeerawat XXX
Profile
01/10/2563 23:31
01/10/2563 23:31
00275DINQ
Jirapus
13. จิรภัส XXX B3 อนุมัติ
K. Jirapus XXX
Profile
09/10/2563 15:38
09/10/2563 16:40
00275ALNO
maiphawitra
14. ภวิตรา XXX C2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. phawitra XXX
Profile
14/10/2563 14:20
14/10/2563 14:21
00275JNRS
apirak_c
15. อภิรักษ์ XXX C3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. apirak XXX
Profile
14/10/2563 14:21
14/10/2563 14:21
00275EPWX
16. วรุฒ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. WARUT XXX
Profile
16/10/2563 09:04
16/10/2563 09:18
00275DHLO
phansakn
17. พรรษกร XXX C5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mr.Phansakorn XXX
Profile
20/10/2563 14:12
20/10/2563 14:12
00275EGOV
panthaww
18. พันธวิทย์ XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. panthawit XXX
Profile
20/10/2563 14:12
20/10/2563 14:12
00275FHPV
Atherman
19. ภาณุพงศ์ XXX D6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
25/10/2563 16:55
25/10/2563 18:00
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน