รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES078 การประยุกต์ใช้งาน Dlubal RFEM สำหรับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
จำนวน: 20 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00274CHQS
nattaponce
1. ณัฎฐพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
01/07/2563 03:36
01/07/2563 08:53
00274JOPX
chalermchai
2. เฉลิมชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chalermchai XXX
Profile
05/07/2563 21:39
05/07/2563 23:02
00274GHJQ
teerasut
3. Teetuch XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
07/07/2563 12:03
07/07/2563 14:01
00274EFOP
paitoon
4. ทีปกร XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. TEEPAKON XXX
Profile
09/07/2563 05:01
09/07/2563 09:55
00274MSVW
joke77
5. ณรงค์ฤทธ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NARONGRIT XXX
Profile
17/07/2563 13:49
17/07/2563 14:30
00274JNRT
hondamoo
6. ดาราพงษ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
18/07/2563 23:14
19/07/2563 06:45
00274FGOR
tawatchai
7. ธวัชชัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tawatchai XXX
Profile
19/07/2563 17:32
19/07/2563 17:37
00274FJMT
wannakan35
8. อำนวย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
21/07/2563 13:40
21/07/2563 14:28
00274JQSV
teeraphon
9. ธีรพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teeraphon XXX
Profile
23/07/2563 11:21
23/07/2563 13:44
00274ILRY
zerozas
10. มงคล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mongkol XXX
Profile
23/07/2563 11:47
23/07/2563 13:45
00274FGHP
aphisak_ton
11. อภิศักดิ์ XXX อนุมัติ
K. Aphisak XXX
Profile
23/07/2563 18:35
23/07/2563 21:42
00274IMOQ
aretomrit
12. สุรชัย XXX อนุมัติ
K. surachai XXX
Profile
23/07/2563 21:41
23/07/2563 22:53
00274EMQX
vigone
13. วิกร XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Vigone XXX
Profile
23/07/2563 23:07
23/07/2563 23:15
00274BIQT
jirawatyao
14. จิรวรรธ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jirawat XXX
Profile
23/07/2563 23:25
23/07/2563 23:29
00274CEOS
Thanawat103504
15. ธนวัตน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanawat XXX
Profile
24/07/2563 12:10
24/07/2563 12:22
00274FMNW
kmut47
16. วิรุต XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wirut XXX
Profile
24/07/2563 15:23
24/07/2563 15:47
00274AGRW
pairat379
17. ไพรัตน์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
26/07/2563 16:48
26/07/2563 19:39
00274GRTY
gPooh27
18. ณัฐปภัสร์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Natpraphat XXX
Profile
27/07/2563 11:02
27/07/2563 11:39
00274ABDO
wattanai
19. วรรธนัย XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wattanai XXX
Profile
27/07/2563 12:23
27/07/2563 14:42
00274EGJM
onoo29801
20. ชูศักดิ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chusak XXX
Profile
03/08/2563 17:42
03/08/2563 18:24
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน