รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STR004 เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อการออกแบบที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4
จำนวน: 34 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00272FHIO
Jakkawal
1. จักรวาล XXX A2 อนุมัติ
K. Jakkawal XXX
Profile
10/03/2563 22:57
10/03/2563 22:59
00272MPRT
amornrit
2. อมรฤทธิ์ XXX A3 อนุมัติ
K. AMORNRITZ XXX
Profile
10/03/2563 22:57
10/03/2563 22:59
00272MPRS
Pakanun1960
3. ภัคนันท์ XXX A1 อนุมัติ
K. Pakanun XXX
Profile
10/03/2563 22:58
10/03/2563 22:59
00272CFLM
BRAVOTM
4. คมกฤษ XXX H8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kromgrit XXX
Profile
11/03/2563 01:28
11/03/2563 09:59
00272DMRS
sanctuary
5. ดุสิต XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. DUSIT XXX
Profile
11/03/2563 10:47
11/03/2563 10:54
00272BPQT
kmit062
6. สุระเชษฏ์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Surachet XXX
Profile
11/03/2563 13:53
11/03/2563 14:38
00272GIPQ
benkapolo
7. ชัยณรงค์ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chainarong XXX
Profile
11/03/2563 22:58
11/03/2563 23:03
00272CDLR
firstesg
8. ภาวิทย์ XXX C4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pawit XXX
Profile
13/03/2563 01:35
13/03/2563 10:17
00272AGHJ
maneesit
9. มณี XXX A6 อนุมัติ
K. Manee XXX
Profile
13/03/2563 15:23
13/03/2563 15:23
00272BCHQ
Oh0894389066
10. รัชธร XXX A7 อนุมัติ
K. ratchatorn XXX
Profile
13/03/2563 15:23
13/03/2563 15:23
00272ADHN
singhawapee
11. สิงหาวภีร์ XXX A10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SINGHAWAPEE XXX
Profile
13/03/2563 22:21
13/03/2563 22:51
00272ABGM
phumphan
12. อนุจิตร XXX H2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
14/03/2563 18:41
14/03/2563 19:30
00272DEGH
boontam999
13. บุญชัย XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Boonchai XXX
Profile
14/03/2563 22:20
14/03/2563 22:51
00272FGMO
arm45
14. สรวิศ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Soravit XXX
Profile
15/03/2563 21:35
15/03/2563 22:14
00272DHJP
mote78
15. ปราโมทย์ XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PRAMOTE XXX
Profile
15/03/2563 23:29
15/03/2563 23:35
00272DENR
santi111
16. สันติ XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. santi XXX
Profile
16/03/2563 15:28
16/03/2563 15:41
00272EFIU
bowornluk
17. บวรลักษณ์ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Bowornluk XXX
Profile
18/03/2563 23:00
19/03/2563 09:47
00272ABCP
Gapman
18. พิณเทพ XXX B10 อนุมัติ
K. Pinthep XXX
Profile
19/03/2563 10:19
19/03/2563 15:45
00272EFGN
5811450023
19. อภิชาติ XXX H12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Aphichat XXX
Profile
19/03/2563 11:04
19/03/2563 11:19
00272BDMP
9yotH2o
20. วัชระ XXX H11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Watchara XXX
Profile
19/03/2563 12:09
19/03/2563 14:37
00272ACJV
สมหมาย ศักดิ์ศรีโรจน
21. สมหมาย XXX H10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
20/03/2563 15:28
20/03/2563 15:44
00272FHRX
cupid
22. พิริยะ XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phiriya XXX
Profile
22/03/2563 22:10
22/03/2563 23:04
00272FHSX
chakkrid.m
23. จักรกฤษ XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. chakkrid XXX
Profile
23/03/2563 15:07
23/03/2563 15:40
00272DGNU
uthaisukming
24. อุทัย XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. UTHAI XXX
Profile
24/03/2563 06:24
24/03/2563 09:12
00272AHLX
ratchakron99
25. รัชกร XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. RATCHAKRON XXX
Profile
25/03/2563 10:40
25/03/2563 10:54
00272IRSX
Nitiwatsaelor
26. นิติวัฒน์ XXX C7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nitiwat XXX
Profile
25/03/2563 10:41
25/03/2563 10:54
00272DEGN
Napatcharakarn
27. ณพัชรกาญจ์ XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Napatcharakarn XXX
Profile
29/03/2563 07:49
29/03/2563 07:59
00272AELS
kitti290725
28. กิตติ XXX D10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kitti XXX
Profile
31/03/2563 22:10
31/03/2563 22:21
00272BCOP
NarongritBB
29. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A11 อนุมัติ
K. Narongrit XXX
Profile
03/04/2563 08:16
03/04/2563 16:54
00272JLNO
surachai999
30. สุรชัย XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Surachai XXX
Profile
03/04/2563 15:47
03/04/2563 16:47
00272ENPU
sakarate
31. สาคเรศ XXX D12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sakarate XXX
Profile
03/04/2563 17:08
03/04/2563 20:05
00272EIPS
sutin9000
32. สุทิน XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sutin XXX
Profile
03/04/2563 17:12
03/04/2563 20:05
00272DIPS
bm_boy
33. อรุณ XXX C14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arun XXX
Profile
07/04/2563 23:53
08/04/2563 08:52
00272DFPV
gitipon
34. กิติพนธ์ XXX D6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Gitipon XXX
Profile
08/04/2563 14:06
08/04/2563 14:12
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน