รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STR004 เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อการออกแบบที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4
จำนวน: 75 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00272FHIO
Jakkawal
1. จักรวาล XXX A2 อนุมัติ
K. Jakkawal XXX
Profile
10/03/2563 22:57
10/03/2563 22:59
00272MPRT
amornrit
2. อมรฤทธิ์ XXX A3 อนุมัติ
K. AMORNRITZ XXX
Profile
10/03/2563 22:57
10/03/2563 22:59
00272MPRS
Pakanun1960
3. ภัคนันท์ XXX A1 อนุมัติ
K. Pakanun XXX
Profile
10/03/2563 22:58
10/03/2563 22:59
00272CFLM
BRAVOTM
4. คมกฤษ XXX H8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kromgrit XXX
Profile
11/03/2563 01:28
11/03/2563 09:59
00272DMRS
sanctuary
5. ดุสิต XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. DUSIT XXX
Profile
11/03/2563 10:47
11/03/2563 10:54
00272BPQT
kmit062
6. สุระเชษฏ์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Surachet XXX
Profile
11/03/2563 13:53
11/03/2563 14:38
00272GIPQ
benkapolo
7. ชัยณรงค์ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chainarong XXX
Profile
11/03/2563 22:58
11/03/2563 23:03
00272CDLR
firstesg
8. ภาวิทย์ XXX C4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pawit XXX
Profile
13/03/2563 01:35
13/03/2563 10:17
00272AGHJ
maneesit
9. มณี XXX A6 อนุมัติ
K. Manee XXX
Profile
13/03/2563 15:23
13/03/2563 15:23
00272BCHQ
Oh0894389066
10. รัชธร XXX A7 อนุมัติ
K. ratchatorn XXX
Profile
13/03/2563 15:23
13/03/2563 15:23
00272ADHN
singhawapee
11. สิงหาวภีร์ XXX A10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SINGHAWAPEE XXX
Profile
13/03/2563 22:21
13/03/2563 22:51
00272ABGM
phumphan
12. อนุจิตร XXX H2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
14/03/2563 18:41
14/03/2563 19:30
00272DEGH
boontam999
13. บุญชัย XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Boonchai XXX
Profile
14/03/2563 22:20
14/03/2563 22:51
00272FGMO
arm45
14. สรวิศ XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Soravit XXX
Profile
15/03/2563 21:35
15/03/2563 22:14
00272DHJP
mote78
15. ปราโมทย์ XXX B14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PRAMOTE XXX
Profile
15/03/2563 23:29
15/03/2563 23:35
00272DENR
santi111
16. สันติ XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. santi XXX
Profile
16/03/2563 15:28
16/03/2563 15:41
00272EFIU
bowornluk
17. บวรลักษณ์ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Bowornluk XXX
Profile
18/03/2563 23:00
19/03/2563 09:47
00272ABCP
Gapman
18. พิณเทพ XXX B10 อนุมัติ
K. Pinthep XXX
Profile
19/03/2563 10:19
19/03/2563 15:45
00272EFGN
5811450023
19. อภิชาติ XXX H12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Aphichat XXX
Profile
19/03/2563 11:04
19/03/2563 11:19
00272BDMP
9yotH2o
20. วัชระ XXX H11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Watchara XXX
Profile
19/03/2563 12:09
19/03/2563 14:37
00272ACJV
สมหมาย ศักดิ์ศรีโรจน
21. สมหมาย XXX H10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
20/03/2563 15:28
20/03/2563 15:44
00272FHRX
cupid
22. พิริยะ XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phiriya XXX
Profile
22/03/2563 22:10
22/03/2563 23:04
00272FHSX
chakkrid.m
23. จักรกฤษ XXX B11 อนุมัติ
K. chakkrid XXX
Profile
23/03/2563 15:07
27/05/2563 15:37
00272DGNU
uthaisukming
24. อุทัย XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. UTHAI XXX
Profile
24/03/2563 06:24
24/03/2563 09:12
00272AHLX
ratchakron99
25. รัชกร XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. RATCHAKRON XXX
Profile
25/03/2563 10:40
25/03/2563 10:54
00272IRSX
Nitiwatsaelor
26. นิติวัฒน์ XXX C7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nitiwat XXX
Profile
25/03/2563 10:41
25/03/2563 10:54
00272DEGN
Napatcharakarn
27. ณพัชรกาญจ์ XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Napatcharakarn XXX
Profile
29/03/2563 07:49
29/03/2563 07:59
00272AELS
kitti290725
28. กิตติ XXX D10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kitti XXX
Profile
31/03/2563 22:10
31/03/2563 22:21
00272BCOP
NarongritBB
29. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A11 อนุมัติ
K. Narongrit XXX
Profile
03/04/2563 08:16
03/04/2563 16:54
00272JLNO
surachai999
30. สุรชัย XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Surachai XXX
Profile
03/04/2563 15:47
03/04/2563 16:47
00272ENPU
sakarate
31. สาคเรศ XXX D12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sakarate XXX
Profile
03/04/2563 17:08
03/04/2563 20:05
00272EIPS
sutin9000
32. สุทิน XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sutin XXX
Profile
03/04/2563 17:12
03/04/2563 20:05
00272DIPS
bm_boy
33. อรุณ XXX C14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arun XXX
Profile
07/04/2563 23:53
08/04/2563 08:52
00272DFPV
gitipon
34. กิติพนธ์ XXX D6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Gitipon XXX
Profile
08/04/2563 14:06
08/04/2563 14:12
00272HJLO
yam
35. ธนกฤต XXX B1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanakrit XXX
Profile
22/04/2563 00:34
22/04/2563 09:04
00272EHJN
nickaraya
36. อารยะ XXX E10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. araya XXX
Profile
23/04/2563 19:05
23/04/2563 20:26
00272CDEF
Naramet
37. นารเมธ XXX A16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Naramet XXX
Profile
02/05/2563 22:24
02/05/2563 23:06
00272AHSW
sangaroon
38. แสงอรุณ XXX B16 อนุมัติ
K. แสง XXX
Profile
03/05/2563 14:24
05/05/2563 16:10
00272ADPV
chayaphon
39. ชยพล XXX D4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chayaphon XXX
Profile
05/05/2563 14:44
05/05/2563 15:43
00272AHNS
petnumeak
40. เพชรน้ำเอก XXX B7 อนุมัติ
K. Petnumeak XXX
Profile
07/05/2563 22:56
07/05/2563 23:09
00272BDGL
tuy59
41. เจริญชาย XXX G2 อนุมัติ
K. Charoenchai XXX
Profile
09/05/2563 17:58
21/05/2563 10:06
00272EFOT
sitpattana
42. สิทธิโชค XXX G16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sittichok XXX
Profile
15/05/2563 22:15
15/05/2563 22:20
00272EFIO
file24
43. เวไนย์ XXX C16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wenai XXX
Profile
17/05/2563 18:00
17/05/2563 22:25
00272AGJU
chanawit
44. ชนาวิทย์ XXX H4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chanawit XXX
Profile
19/05/2563 13:49
19/05/2563 14:20
00272BCGQ
laem99
45. ณรัณกร XXX E8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narankorn XXX
Profile
20/05/2563 08:50
21/05/2563 10:06
00272HTVW
jatsada
46. ภูกิจ XXX B3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phukit XXX
Profile
24/05/2563 08:42
24/05/2563 11:06
00272DILO
thimaporn
47. ธิมาพร XXX H7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. THIMAPORN XXX
Profile
27/05/2563 16:51
27/05/2563 17:10
00272BDMQ
winpong
48. วิเชียร XXX B15 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Wichian XXX
Profile
28/05/2563 10:25
28/05/2563 12:15
00272CJMR
Jakkapan152020
49. จักรพันธุ์ XXX D14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jakkapan XXX
Profile
03/06/2563 11:07
03/06/2563 11:17
00272BIJP
mdaspn
50. สุพจน์ XXX C1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SUPOTE XXX
Profile
03/06/2563 15:57
03/06/2563 18:26
00272EFHM
knightsaran
51. ศรัณย์ XXX E12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Saran XXX
Profile
04/06/2563 10:49
04/06/2563 13:05
00272JMPT
ummarin
52. อัมรินทร์ XXX C11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ummarin XXX
Profile
05/06/2563 13:48
05/06/2563 17:42
00272CILR
kritsada864
53. กฤษฎา XXX A15 อนุมัติ
K. Kritsada XXX
Profile
05/06/2563 22:54
05/06/2563 23:35
00272BDER
jediengineer
54. อดิศักดิ์ XXX E6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Adisak XXX
Profile
06/06/2563 20:54
06/06/2563 21:30
00272BDMO
weerapongchai
55. วีรพงษ์ XXX D15 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/06/2563 14:18
14/06/2563 11:27
00272ACNT
nitipong limtaiyin
56. นิธิพงศ์ XXX F8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. nitipong XXX
Profile
08/06/2563 19:53
08/06/2563 21:23
00272CINX
mrwarin1983
57. วรินทร์ XXX E16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Warin XXX
Profile
09/06/2563 11:50
09/06/2563 13:04
00272APST
bdrcon
58. สมบัติบดินทร์ XXX D7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SOMBATBODIN XXX
Profile
09/06/2563 15:10
09/06/2563 16:07
00272HIMR
rathakrai
59. รัฐไกร XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rathakrai XXX
Profile
11/06/2563 16:22
11/06/2563 16:47
00272JLMO
jirawatyao
60. จิรวรรธ XXX E11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jirawat XXX
Profile
12/06/2563 12:17
12/06/2563 12:49
00272EGRV
civildesign551455176
61. ปิยเนตร XXX F6 อนุมัติ
K. Piyanet XXX
Profile
12/06/2563 13:55
12/06/2563 14:00
00272DLQR
yoksiriporn
62. สิริภร XXX C2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siriporn XXX
Profile
12/06/2563 23:19
13/06/2563 09:13
00272FHMW
zankikung
63. ศุภอรรถ XXX C3 อนุมัติ
K. Supaut XXX
Profile
13/06/2563 09:15
13/06/2563 09:16
00272DENP
NatTpong
64. ณัฐพงศ์ XXX F10 อนุมัติ
K. ์Nattapong XXX
Profile
14/06/2563 18:33
14/06/2563 18:58
00272ACFJ
mcsarun
65. ศรัณย์ XXX F11 อนุมัติ
K. sarun XXX
Profile
14/06/2563 18:44
14/06/2563 18:58
00272CDQT
phanthaphong
66. พันธพงษ์ XXX G11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phanthaphong XXX
Profile
23/06/2563 09:55
23/06/2563 09:59
00272IMOU
Atitarn
67. อธิษฐาน XXX F12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Atitarn XXX
Profile
23/06/2563 20:28
23/06/2563 21:43
00272GJOS
banken
68. นิชาพัฒน์ XXX F16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ์Nichaphat XXX
Profile
24/06/2563 16:38
24/06/2563 17:01
00272LMRV
tachkng
69. ธัชพงศ์ XXX D11 อนุมัติ
K. Tachapong XXX
Profile
24/06/2563 19:17
24/06/2563 19:24
00272ABJM
pairat379
70. ไพรัตน์ XXX D2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
28/06/2563 09:03
28/06/2563 14:41
00272ALNS
sektasak
71. เสกทศักดิ์ XXX E7 อนุมัติ
K. Sektasak XXX
Profile
30/06/2563 08:52
30/06/2563 11:06
00272BCRT
rajita_pry
72. รจิตา XXX G10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Rajita XXX
Profile
01/07/2563 14:31
01/07/2563 14:33
00272BCRS
oouuss_civil
73. สุพรรณพงศ์ XXX F2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Supannapong XXX
Profile
02/07/2563 10:24
02/07/2563 10:26
00272DLNP
yaijungnaja
74. เกรียงไกร XXX E4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Kriangkrai XXX
Profile
02/07/2563 22:30
02/07/2563 22:34
00272DLQT
jardkaew
75. สมยศ XXX E3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Somyos XXX
Profile
03/07/2563 15:27
03/07/2563 15:52
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน