รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES076 การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (Online Training)
จำนวน: 35 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00269CLQX
tuckcivil
1. ปรเมธ XXX A14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
07/12/2562 12:04
07/12/2562 13:13
00269BGHQ
panpins
2. วรวุฒิ XXX E2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Worawout XXX
Profile
09/12/2562 15:14
09/12/2562 15:22
00269ABCV
brand
3. จิรวัฒน์ XXX A8 อนุมัติ
K. Chirawat XXX
Profile
10/12/2562 20:12
23/01/2563 10:20
00269AIQS
onoo29801
4. ชูศักดิ์ XXX A6 อนุมัติ
K. Chusak XXX
Profile
11/12/2562 17:29
21/12/2562 16:24
00269EHLT
keta69
5. ณัฏฐ์พงษ์ XXX C1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Natthapong XXX
Profile
15/12/2562 08:29
15/12/2562 12:49
00269CIJY
nattaponce
6. ณัฎฐพล XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
16/12/2562 07:31
16/12/2562 10:14
00269FIJU
arkom_kmutt
7. อ.อาคม XXX G16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Arkom XXX
Profile
17/12/2562 14:52
17/12/2562 15:32
00269CGPS
mana
8. มานะ XXX G15 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. MANA XXX
Profile
17/12/2562 14:54
17/12/2562 15:32
00269CEFT
phumtan
9. ทองสุข XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tongsuk XXX
Profile
18/12/2562 08:56
18/12/2562 09:05
00269BLMS
natchapon
10. ณัชพล XXX A1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
18/12/2562 16:02
18/12/2562 18:02
00269ACEP
chinnachot51
11. ชินโชติ XXX A12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
19/12/2562 01:22
19/12/2562 05:56
00269GOQT
jin
12. สรายุทธ XXX G10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sarayut XXX
Profile
19/12/2562 10:40
19/12/2562 11:42
00269BIST
phum6014
13. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX B1 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
20/12/2562 10:52
20/12/2562 14:00
00269DENQ
ja2548
14. ธนยศ XXX B10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Tanayos XXX
Profile
21/12/2562 17:42
22/12/2562 05:50
00269ABEM
orissa
15. โอริสสา XXX F14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Orissa XXX
Profile
22/12/2562 16:07
22/12/2562 18:51
00269ACDH
narong
16. ณรงค์ XXX F16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narong XXX
Profile
23/12/2562 08:45
23/12/2562 10:53
00269ADEJ
numcc20
17. พลภัทร XXX A16 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ponlapath XXX
Profile
10/01/2563 12:01
10/01/2563 12:55
00269HOTW
l3edl2oolvl
18. วรวิทย์ XXX E16 อนุมัติ
K. worawit XXX
Profile
16/01/2563 11:06
29/01/2563 15:34
00269JLSV
narongrit136
19. ณรงค์ฤทธิ์ XXX A2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narongrit XXX
Profile
16/01/2563 11:19
16/01/2563 11:22
00269FJMR
freshen56
20. นัธทวัฒน์ XXX C7 อนุมัติ
K. Nutthawat XXX
Profile
16/01/2563 11:35
16/01/2563 16:52
00269BINR
triwut_ha
21. ไตรวุฒิ XXX E14 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Triwut XXX
Profile
16/01/2563 19:55
16/01/2563 20:17
00269ACTU
gamebuzz
22. อัครวิชญ์ XXX A15 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Akarawich XXX
Profile
01/02/2563 04:15
01/02/2563 10:04
00269FTVX
Chupad
23. ชูพงศ์ XXX B6 อนุมัติ
K. Chupong XXX
Profile
05/02/2563 01:29
05/02/2563 09:43
00269ABGI
Thanach
24. ธนัช XXX A10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanach XXX
Profile
08/02/2563 13:35
08/02/2563 14:10
00269BLQS
amnuay
25. อำนวย XXX B2 อนุมัติ
K. Amnuay XXX
Profile
05/03/2563 21:24
05/03/2563 21:24
00269COPR
bowornluk
26. บวรลักษณ์ XXX A7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Bowornluk XXX
Profile
18/03/2563 22:56
19/03/2563 09:47
00269FIST
noppadol
27. นพปฎล XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NOPPADOL XXX
Profile
24/03/2563 13:45
24/03/2563 14:26
00269BELR
pieroofangel
28. ณภัทร XXX B12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ์Naphat XXX
Profile
01/04/2563 11:42
01/04/2563 12:06
00269DITV
phumphan
29. อนุจิตร XXX H2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anujit XXX
Profile
05/04/2563 01:37
05/04/2563 07:28
00269EJLR
bluezone
30. ธนากร XXX E10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. THANAKORN XXX
Profile
13/04/2563 12:22
13/04/2563 13:00
00269BDER
km_champ
31. กฤษฎา XXX G2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Krisada XXX
Profile
14/04/2563 03:30
14/04/2563 08:47
00269IPSW
noppadon_s
32. นพดล XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Noppadon XXX
Profile
12/05/2563 06:56
12/05/2563 09:40
00269BFMQ
jaychun_kumngoen
33. เจฉันต์ XXX C12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jaychun XXX
Profile
17/05/2563 13:40
17/05/2563 14:33
00269CLPT
laem99
34. ณรัณกร XXX D8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narankorn XXX
Profile
20/05/2563 08:45
21/05/2563 10:06
00269HPQV
thongbft
35. พงษรินทร์ XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phongsarin XXX
Profile
25/06/2563 16:46
25/06/2563 22:08
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน